Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 27, Nr. 2 (1994) On Baltic and Indo-European u-Stems Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 9, Nr. 1 (1973) On Baltic, Luwian and Albanian participles in *-m- Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 31, Nr. 1 (1996) On clitics in Baltic Anotacija   PDF
Terje Mathiassen
 
T. 10, Nr. 1 (1974) On false equations for Opruss. seggīt Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 3, Nr. 1 (1967) On ie *s after i, u in Baltic Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 26, Nr. 1 (1990) On Latvian Adjectives and Adverbs Having a Root-end k,g Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 33, Nr. 1 (1998) On Lithuanian o : Indo-European *ō Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 14, Nr. 1 (1978) On the Baltic 2d sg. thematic ending Anotacija   PDF
Jörundur Hilmarsson
 
T. 14, Nr. 2 (1978) On the Baltic verbal ending -ki Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 20, Nr. 2 (1984) On the development of oxytone o-grade adjectives to -ú- stems Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 33, Nr. 1 (1998) On the functions and grammatical status of the Latvian modal particle lai Anotacija   PDF
Axel Holvoet
 
T. 25, Nr. 2 (1989) On the history of Baltic u-stem adjectives Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 29, Nr. 1 (1994) On the Indo-European origin of Lith. 2nd du. verbal suffix -ta Anotacija   PDF
Kenneth Shields
 
T. 24, Nr. 1 (1988) On the origin of Engl. s(c)hnook Anotacija   PDF
Alfonsas Laučka
 
T. 26, Nr. 1 (1990) On the Origin of Person Marking in Indo-European Verbal System Anotacija   PDF
Francisco Villar
 
T. 36, Nr. 2 (2001) On the origin of the Baltic and Slavic o-stem genitive singular Suffix *-ād Anotacija   PDF
Kenneth Shields
 
T. 46, Nr. 2 (2011) On the orthography of the Old Prussian texts Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 37, Nr. 1 (2002) On the reception of Winter's law Anotacija   PDF
Rick Derksen
 
T. 46, Nr. 1 (2011) On the resultative meaning of derived statives in Modern Lithuanian Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 15, Nr. 2 (1979) On two Baltic etymologies Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 3, Nr. 2 (1967) On vocality of /i/ and /u/ in Lithuanian diphthongs Anotacija   PDF
Bronius Svecevičius, Antanas Pakerys
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Once more the Baltic genitive of agent Anotacija   PDF
Axel Holvoet
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Optativ und Personalendungen im Prussischen Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
1998: 5 priedas Origine des désinences en *-m- en balte, slave et germanique Anotacija   PDF
Witold Mańczak
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Ornitomorfinis žmogaus apibūdinimas lietuvių, latvių ir rusų kalbose Anotacija   PDF
Anna Karpovičienė
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Ortsnamen des neunzehnten Jahrhunderts – Zeugnis der Vergangenheit und Gegenwart im Ermland und Masuren Anotacija   PDF
Krystyna Szcześniak
 
1989: 3(2) priedas Otrā un trešā konjugācija agrākajās latviešu gramatikās Anotacija   PDF
Trevor G. Fennell
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Overview of nominal compounds in Old Latvian Anotacija   PDF
Kristina Bukelskytė-Čepelė
 
T. 12, Nr. 1 (1976) P. Skardžius, Lietuvių vandenvardžiai su -nt-. Jų daryba, kilmė, reikšmė Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) P. U. Dini, Baltų kalbos: Lyginamoji istorija Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 33, Nr. 1 (1998) P. U. Dini, Le lingue baltiche Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 36, Nr. 2 (2001) P. Vanags, Luterāņu rokasgrāmatas avoti Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 55, Nr. 2 (2020) Pabrėžiamosios dalelytės net, tiktai, gi ir juk senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose Anotacija   PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Papildinājums J. Endzelīna bibliografijai Anotacija   PDF
Aleksandrs Jansons
 
1998: 5 priedas Par 16. un 17. gadsimta latviešu lietišķo tekstu pētijumiem Anotacija   PDF
Regina Kvašytė
 
1989: 3(2) priedas Par dažām stilistikas prādibām sintakses līmenī Anotacija   PDF
Jānis Rozenbergs
 
1994: 4 priedas Par dažām vārdu semantikas attīstības tendencēm latviešu valodas izloksnēs Anotacija   PDF
Elga Kagaine
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Par dažiem neskaidras cilmes Latvijas hidronīmiem Anotacija   PDF
Laimute Balode
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Par govju vārdiem latviešu valodā Anotacija   PDF
Daina Zemzare
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Par kursismiem mantāt un ramīt Anotacija   PDF
Benita Laumane
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Par latviešu un lībiešu valodas savstarpējo ietekmi Anotacija   PDF
Jānis Endzelīns
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Par latviešu vārdu dukte 'laivas detaļa' Anotacija   PDF
Valentin Kiparsky
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Par sprēslīcas nosaukumiem latviešu un lietuviešu valodas izloksnēs Anotacija   PDF
Evija Liparte
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Par uzsvara vietu salikumos tāmnieku izloksnēs Anotacija   PDF
Marta Rudzīte
 
T. 55, Nr. 2 (2020) Par viduslejasvācu valodas pēdām latviešu īpašvārdos Anotacija   PDF
Renāte Siliņa-Piņķe
 
1994: 4 priedas Par vienu objekta datīva paveidu baltu valodās Anotacija   PDF
Axel Holvoet
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Paragogic -e in Old Prussian epigram Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
1977: 2 priedas Pārmaiņas ekvifunkcionālo atributīvo determinantu lietojumā latviešu valodā Anotacija   PDF
Aina Blinkena
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Pastaba dėl lietuvių kalbos veiksmažodžių skaičiaus kategorijos Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Pastabos apie dviskaitos nykimą baltų kalbose Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
1401 - 1450 iš 2192 << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045