Nochmals zu apr. mosla ‘leimat’

Bernd Gliwa

Anotacija


DAR KARTĄ DĖL PR. mosla ‘LEIMAT’

Santrauka

Autorius siūlo naują požiūrį į pr. mosla GrG73, kurio vok. atitikmuo leimat galėtų būti atsiradęs klaidingai perrašant *leinsat ‘linų sėmenys’. Dalykiškai šis žodis sietinas su hanfsaet – gnabsem ‘kanapės sėkla’ GrG66, hanfCaneips ‘kanapės’ GrG74 ir flachslino ‘linas’ GrG72. Pr. mosla tada galima aiškinti tradiciškai kaip skolinį iš le. masło ‘sviestas, riebalai’, ypač ‘linų sėmenų aliejus’, kuris virto ‘linų sėmenys aliejui spausti’.

DOI: 10.15388/baltistica.44.2.1326

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.