Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Der Modus relativus baltischer Sprachen aus typologischer Sicht Anotacija   PDF
Виктор Петрович Литвинов
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Shortening and metatony in the Lithuanian future Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 37, Nr. 1 (2002) A Baltic key to the etymology of Germanic *aikô "oak" Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Suffix transfer in Baltic Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
2011: 7 priedas Балтославянская акцентная система как рефлекс «западноевропейского» варианта праиндоевропейской акцентной системы Anotacija   PDF
Владимир Антонович Дыбо
 
2011: 7 priedas Verb accent in the local dialect of Bosanski Svilaj Anotacija   PDF
Martina Peraić
 
2011: 7 priedas Klitika im Altpreußischen Anotacija   PDF
Vytautas Rinkevičius
 
2011: 7 priedas A new interpretation of the syllable tones in Doric Greek Anotacija   PDF
Mindaugas Strockis
 
2011: 7 priedas Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica Anotacija   PDF
Mislav Benić
 
2011: 7 priedas Historical development of adjective accentuation in Croatian (suffixless, *-ьnъ and *-ъkъ adjectives) Anotacija   PDF
Mate Kapović
 
T. 46, Nr. 2 (2011) The history of Lithuanian delčià ‘waning moon’ and several related morphological problems Anotacija   PDF
Aurelijus Vijūnas
 
2012: 8 priedas Metaforiskie hidronīmi Latvijā Anotacija   PDF
Laimute Balode
 
2012: 8 priedas Uzvārdi ar fizioģeogrāfiskas (paaugstināta reljefa) semantikas etimonu Anotacija   PDF
Pauls Balodis
 
2012: 8 priedas Autorteksts kā nacionālā korpusa un rakstnieka valodas vārdnīcas resurss Anotacija   PDF
Maija Baltiņa, Daina Vucāne
 
2012: 8 priedas Purgailis – putns, augs vai pārpratums? Anotacija   PDF
Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe
 
2012: 8 priedas Verba krist daudznozīmība latviešu valodā Anotacija   PDF
Ieva Kuplā
 
2012: 8 priedas Novēlējumu sintaktiskie varianti mutvārdu saziņā Anotacija   PDF
Linda Lauze
 
2012: 8 priedas Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss un tā tekstu atlases kritēriji Anotacija   PDF
Kristīne Levāne-Petrova
 
2012: 8 priedas Augšzemnieku dialekta dziļās latgaliskās izloksnes Ziemeļaustrumvidzemē (t. s. Malēnijā) Anotacija   PDF
Dace Markus
 
2012: 8 priedas Grēki un parādi – pamest vai piedot? (Ieskats latviešu senajās tēvreizēs) Anotacija   PDF
Kornēlija Pokrotniece
 
2012: 8 priedas Patstāvīgās vārdšķiras formālā latviešu valodas analīzē Anotacija   PDF
Baiba Saulīte, Gunta Nešpore
 
2012: 8 priedas Angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, resursi un pirmie rezultāti Anotacija   PDF
Inguna Skadiņa, Madars Virza, Lauma Pretkalniņa
 
2012: 8 priedas Darītāja un izjutēja lomas robežošanās latviešu valodā Anotacija   PDF
Līga Vogina
 
2012: 8 priedas Ilustratīvā materiāla atveide „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” Anotacija   PDF
Ieva Zuicena
 
T. 47, Nr. 1 (2012) On Derksen’s law and related issues Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 47, Nr. 1 (2012) A note on the Baltic future participle Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Latviešu valodas troksneņu raksturojums pēc lokusa vienādojumiem Anotacija   PDF
Solveiga Čeirane, Inese Indričāne
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Значения гипотетичности в литовском, польском языках и в литовском говоре окрестностей Пунска в Польше Anotacija   PDF
Данута Рошко, Роман Рошко
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Uzvārdu rašanās un nostiprināšanās Ērģemes evaņģēliski luteriskajā draudzē Anotacija   PDF
Ilga Jansone
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Roman Sukač (ed.), From present to past and back Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 47, Nr. 2 (2012) On the current location of the Old Prussian “Trace of Basel” Anotacija   PDF
Diego Ardoino
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Latvian Ūsiņš ‘bee-god and patron of horses’ Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Acoustic characteristics of the Latvian sonorants Anotacija   PDF
Juris Grigorjevs
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Proto-Indo-European long vowels and Balto-Slavic accentuation Anotacija   PDF
Tijmen Pronk
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Old Lithuanian interrogative particle biau Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Dominance and monophthongization: method versus insight Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 47, Nr. 2 (2012) The early chronology of long vowels in Balto-Slavic Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Юрий Kонстантинович Кузьменко, Ранние германцы и их соседи. Лингвистика, археология, генетика Anotacija   PDF
Ērika Sausverde
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Daniel Petit, Claire Le Feuvre, Henri Menantaud (éd.), Langues baltiques, langues slaves Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Balto-Slavic personal pronouns and their accentuation Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Palatovelars before syllabic resonants: another look Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Apvidvārds rājums un tā izplatība Latvijas toponīmijā Anotacija   PDF
Anta Trumpa
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Jolanta Gelumbeckaitė (Hrsg.), Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573, Band I Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā Anotacija   PDF
Dace Markus, Solveiga Čeirane
 
T. 48, Nr. 1 (2013) On the etymology of Lithuanian lžti Anotacija   PDF
Elwira Kaczyńska
 
T. 48, Nr. 1 (2013) A Balto-Slavic key to the etymology of Tocharian B twār Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Problems using the traditional acoustic cues for the phonological interpretation of vowels Anotacija   PDF
Juris Grigorjevs
 
T. 48, Nr. 2 (2013) The origins of Balto-Slavic accentual mobility Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Historical phonology in service of subgrouping. Two laws of final syllables in the common prehistory of Baltic and Slavonic Anotacija   PDF
Eugen Hill
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Balto-Slavic long vowels Anotacija   PDF
Miguel Carrasquer Vidal
 
1 - 50 iš 2237 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045