Old Prussian fish-names

Václav Blažek, Jindřich Čeladín, Marta Běťákova

Anotacija


PRŪSŲ KALBOS ŽUVŲ PAVADINIMAI

Santrauka

Prūsų kalbos 25 žuvų pavadinimų etimologinis tyrimas leidžia daryti tokias išvadas:

1) septyni žodžiai laikytini skoliniais: penkių šaltinio reikia ieškoti vidurio vokiečių aukštaičių ar žemaičių kalboje, po vieną yra kilę iš rytų slavų ir galbūt švedų kalbų;

2) didžiąją dalį tiriamos ichtioniminės leksikos sudaro prūsų ar baltų dariniai. Tipiškiausia semantinė motyvacija – žuvies spalva ar būdingi judesiai. Aštuoniais atvejais ichtioniminių giminaičių aptinkama ne baltų kalbose, dažniausiai – slavų (6 žodžiai, iš kurių 2 ar 3 laikytini separatinėmis izoglosomis). Dvi separatinės izoglosos prūsų kalbą sieja su germanų kalbomis;

3) prūsai drauge su kitomis baltų kalbomis išlaikė didžiai archajišką rūšinį žuvies pavadinimą ide. *dhģhuH-. Iš atskirų pavadinimų archajiškiausiais laikytini *lok(s)– (vienos iš lašišinių šeimos žuvų vardas) ir ungurio pavadinimas, padarytas iš *H2engu̯h(i)– ‘gyvatė’.


DOI: 10.15388/baltistica.39.1.665

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.