Nauji XVI a. lietuvių dvikamieniai vardai su trumpinių kilmės dėmenimis

Daiva Sinkevičiūtė

Anotacija


Lietuvos vardyne yra trumpinių kilmės kamienus turinčių dvikamienių vardų. Tiriant istorijos šaltinių asmenvardžius rasti nauji šios kilmės avd. Bučvilà, Bùgvydas (ar Bgvydas), Bùtkvilas, Daũdvilas, Daũnepras, Daũtvilas, Eĩtgilas, Geĩtmantas, Kančeigãlas (ar Kančeigáila), Nórgvilas, Tatavydas ir Vaĩstvilas, taip pat nustatyta, kad trumpinių kilmės kamienus turi žinomi avd. Daũdgėlas, Geĩtkantas, Geĩtvydas, Gibutkis. Jie rodo, kad asmenvardžiai kurti naudojant kitų vardų dalis, o dvikamienius vardus veikė trumpiniai. Anksčiau išskirti dvikamienių vardų trumpinių kamienai buk-, darg-, eid-, eig-, jog-, jos- ir tart- papildyti kamienais buč-, bug- (ar būg-), butk-, daud-, daut-, eit-, geit-, kanč-, nepr-, norg- ir vaist-. Šių kamienų pamatas – dėmuo, susidaręs iš pirmojo vardo kamieno ir antrojo pradžios, arba trumpinys, išplėstas priesaga. Išskyrus darg- ir vaist-, kiti kamienai paliudyti vien lietuvių asmenvardžiuose, kas rodo juos kurtus atskirai nuo prūsų.


DOI: 10.15388/baltistica.57.2.2476

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.