Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Kai kurių deiktinių žodžių, intensifikatorių ir prieveiksmių kilmės klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Kai kurių veiksmažodžio formų diatezės problemos lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Kaip lietuviškai šneka užsieniečiai? Lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimas Anotacija   PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Kas buvo pirmosios baltiškos knygos autorius? Hipotezės teisėmis Anotacija   PDF
Ilja Lemeškin
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Kas taisė kai kurias B. Vilento evangelijas? Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Kas yra prokalbė? (baltogermaniškoji problema) Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Kazimieras Būga Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Kazimieras Kuzavinis Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Kazimiero Būgos konferencija Anotacija   PDF
Laimutis Bilkis, Rūta Buivydienė
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Kazimiero Kristupo Daukšos žodynas Anotacija   PDF
Giedrius Subačius
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Kazys Morkūnas Anotacija   PDF
Laima Kalėdienė
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Kazys Ulvydas Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Keletas baltų ir slavų kalbų "semti" reikšmės veiksmažodžių ir jų kilmė Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Keletas pastabų dėl išorės sandžio šiaurės panevėžiškių tarmėje Anotacija   PDF
Irena Kruopienė, Genovaitė Kačiuškienė
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Keletas pastabų dėl prūsų Sembos mikrotoponimų Anotacija   PDF
Grasilda Blažienė
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Keletas samprotavimų dialektologinės fonetikos klausimais Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Albertas Rosinas
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Keletas senovinių senojo strazdo pavadinimų Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Keletas svarstytinų lietuvių kalbos morfologijos klausimų Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas, Nijolė Sližienė, Adelė Valeckienė
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Keleto retų žodžių istorija Anotacija   PDF
Vladas Žulys
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Keli M. Mažvydo raštų žodžių darybos bruožai istoriniu požiūriu Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Keli šaknies -sk-, -šk- veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Keli žodžiai dėl nū́bangų, prýdo, prýkarklės... Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Kelios istorinės pastabos apie žodį auka Anotacija   PDF
Giedrius Subačius
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Kelios mintys dėl analogijos vaidmens įvardžių fleksijos raidoje Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Kelios mintys dėl latvių senųjų raštų vienaskaitos kilmininko su -as ir daugiskaitos kilmininko su -us Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Kelios pastabos apie baltų kalbų vedinių su priesaga *-mo- darybos raida Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Kelios pastabos apie baltų parodomųjų įvardžių vietininko formas Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Kelios pastabos apie Kulių šnektos leksiką Anotacija   PDF
Zofija Babickienė
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Kelios pastabos apie latvių kalbos įvardį viņš, viņa Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Kelios pastabos apie prūsų kalbos daiktavardžių ī kamieno raidą Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Kelios pastabos apie tarmių tekstų kaupimą bei šnektų žodynus Anotacija   PDF
Zofija Babickienė
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Kelios pastabos apie Volfenbiutelio postilės (1573 m.) kalbą Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Kelios pastabos dėl formų šų̃, sesų̃ Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Kelios pastabos dėl mišriųjų dvigarsių pirmųjų sandų i, u vertimo dvibalsiais ie, uo lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Kelios pastabos dėl veikslo kategorijos esmės ir apibrėžimo Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Kelios pastabos dėl veikslų sampratos Anotacija   PDF
Leonardas Dambriūnas
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Kelios pastabos parodomųjų ir nežymimųjų įvardžių evoliucijos klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Kelios pastabos Viduklės šnektos daiktavardžių linksniavimo raidos klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Kelios rytų aukštaičių širvintiškių ir pietų panevėžiškių tarmių vokalizmo ypatybės Anotacija   PDF
Valdimantas Markevičius
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Ketvirtoji baltų ir slavų akcentologų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Kiekybės turinio kilmininkas A. Baranausko ir K. Brugmanno užrašytuose tarmių tekstuose Anotacija   PDF
Virginija Vasiliauskienė
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Kietieji ir minkštieji priebalsiai lietuvių literatūrinėje kalboje ir tarmėse Anotacija   PDF
Žaneta Urbanavičiūtė
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Kilmininkas ir savybiniai įvardžiai Anotacija   PDF
Vitas Labutis
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Kiprijono Lukausko „Pamokslų“ kalba
Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Kirčiavimo sistemos reikšmė kirčio atitraukimui Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Kirčio atitraukimas iš akūtinių galūnių ir jo raida rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Lina Murinienė
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Kirčio atitraukimas pietų žemaičių raseiniškių tarmėje Anotacija   PDF
Daiva Atkočaitytė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Kirčio atitraukimo į proklitiką savitumai rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje Anotacija   PDF
Lina Murinienė, Aleksas Girdenis
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Klaidos atitaisymas Anotacija   PDF
- -
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Klaidų atitaisymai Anotacija   PDF
- -
 
1051 - 1100 iš 2217 << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045