Ką turi dūnininkai vietoj literatūrinė skalbos ie, uo

Aleksas Girdenis

Anotacija


ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ДИФТОНГАМ ie, ио ЛИТЕР. ЯЗЫКА В ДУНИНИНКСКОМ ГОВОРЕ

Резюме

Согласно общепринятому мнению, рефлексами ie, ио литовского литературного языка вжемайтском говоре „дунининкай” являются долгие монофтонги ī, ū, совпадающие с ī, ū=у, ū литер, языка.

В статье приводятся факты, доказывающие, что такие минимальные пары, как ríetas „ляжка” : rýtas „утро”, kuõdas „чуб” : kū̃das „худой” в говоре „дунининкай” различаются: вместо ie, ио литер, яз. в этом говоре существуют дифтонгоиды типа i, и, а рефлексы у, ū литер, яз. являются чистыми монофтонгами ī, ū (вышеупомянутые минимальные пары в говоре произносятся как rîc/ríc : rîc/ríc; kũc/ku̃c : ки̃с).

DOI: 10.15388/baltistica.6.2.1748

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.