Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Jörundur Hilmarsson Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Jan Petr. Leopold Geitler. Bibliografický soupis vĕdeckých prací s přehledem jeho činnosti Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jan Safarewicz Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Jan Safarewicz, Studia językoznawcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Janio Langijaus rankraštinio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai Anotacija   PDF
Dalius Jarmalavičius
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Jānis Endzelīns (1873-1961) Anotacija   PDF
Rasma Grīsle
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Jānis Endzelīns, Comparative phonology and morphology of the Baltic languages Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Jano Otrębskio atminimui skirta konferencija Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jano Safarewicziaus atminimui skirta konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Janusz Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowich (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Językoznawstwa Nr. 33) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Jay H. Jasanoff, Hittite and the Indo-European verb Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Jean Perrot. Les dérivés latins en -men et -mentum Anotacija   PDF
Юрий Владимирович Откупщиков
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jochen Range, Bausteine zur Bretke-Forschung Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai Anotacija   PDF
Dalius Jarmalavičius
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Jonas Balkevičius Anotacija   PDF
Vitas Labutis, Bonifacas Stundžia
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Jonas Bretkūnas. Psalteras... perguldytas Jano Bretkuno... 1580; Navias Testamentas... perraschitas per Jana Bretkuna... 1580/Hrsg. von J.D.Range und F.Scholz Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Jonas Kabelka Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Jonas Kabelka – baltistas ir leksikografas Anotacija   PDF
Regina Venckutė, Vytautas Vitkauskas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Jonas Kazlauskas Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Jonas Kazlauskas Detali informacija   PDF
Redaktorius -
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Jonas Kazlauskas’ contributions to accentology Anotacija   PDF
Rick Derksen
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Jonas Kruopas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Jonas Otrembskis Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Jonas Palionis, XVI-XVII a. lietuvių raštų atrankinis žodynas Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Jonas Paulauskas Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Jonikas P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Joniškio šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių linksniavimas Anotacija   PDF
Aušra Kaikarytė
 
1998: 5 priedas Jono Bretkūno Biblijos germanizmai Anotacija   PDF
Nijolė Čepienė
 
1998: 5 priedas Jono Bretkūno postilės perikopių autorystė: Mt 3, 13-17 Anotacija   PDF
Ona Aleknavičienė
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Jono Kazlausko diena Anotacija   PDF
Albertas Rosinas, Bonifacas Stundžia
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Jono Kazlausko spausdintų darbų bibliografija Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Jono Rėzos 1625 m. psalmyno kirčiavimas Anotacija   PDF
Jonas Palionis, Mindaugas Strockis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Jono Zemvaldo Balkevičiaus leksikografijos darbai Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Jotvingių hidronimai Avìris, Avìrė Anotacija   PDF
Vidas Garliauskas
 
1989: 3(1) priedas Jotvingių kalbos rekonstrukcijos klaisimai Anotacija   PDF
Michał Hasiuk
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Juozas Čiulda, Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Juozas Senkus Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Jürgen Prinz, Die Slavisierung baltischer und die Baltisierung slavischer Ortsnamen im Gebiet des ehemaligen Gouvernements Suwałki - Versuch der Entwicklung einer Thoerie der Umsetzung von Ortsnamen am praktischen Beispiel Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Jurgiui Geruliui skirta konferencija Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Jurijus Otkupščikovas Anotacija   PDF
Aleksejus Andronovas, Jevgenijus Filimonovas
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Jurijus Stepanovas Anotacija   PDF
Regina Venckutė, Olegas Poliakovas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) K. Ancītis, Aknīstes izloksne. Izloksnes statika un dinamika. Ievads, fonētika, morfologija Anotacija   PDF
Antoņina Reķēna
 
T. 31, Nr. 2 (1996) K. Būgos konferencija Anotacija   PDF
Skirmantas Valentas
 
T. 22, Nr. 1 (1986) K. G. Milkaus žodyno rankraštinis perdirbinys Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 29, Nr. 2 (1994) K. Karulis, Latviešu etimoloģijas vārdnīca Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 36, Nr. 1 (2001) K. Liukkonen, Baltisches im Finnischen Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 37, Nr. 2 (2002) K. Sirvydo „Punktų sakymų” dalies tarminės ypatybės ir jų santykis su dabartinėmis rytų aukštaičių tarmėmis Anotacija   PDF
Valdimantas Markevičius
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Ką turi dūnininkai vietoj literatūrinė skalbos ie, uo Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Kada parašytas vadinamasis Krauzės žodynas Anotacija   PDF
Vincentas Drotvinas
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
951 - 1000 iš 2148 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045