Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 3, Nr. 2 (1967) J. Endzelīna dzimumdienas atcerei Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 21, Nr. 2 (1985) J. Kabelka. Baltų filologijos įvadas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 12, Nr. 2 (1976) J. Kabelka, Latvių kalba Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 13, Nr. 1 (1977) J. Kardelytė. Gervėčių tarmė Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 8, Nr. 2 (1972) J. Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė gramatika (kirčiavimas, daiktavardis, veiksmažodis) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Vladas Žulys
 
T. 18, Nr. 1 (1982) J. Marvan. Modern Lithuanian declension. A study of its infrastructure Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas, Laimutis Valeika
 
T. 4, Nr. 2 (1968) J. Palionis, Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a. Anotacija   PDF
Jurgis Lebedys
 
T. 21, Nr. 2 (1985) J. Palionis. Lietuvių literatūrinės kalbos istorija Anotacija   PDF
Vincentas Drotvinas
 
T. 43, Nr. 3 (2008) J. Palionis, XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai; XVII a. pabaigos–XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 31, Nr. 2 (1996) J. Rozwadowski, Litewska gwara okolic Zdzięcioła na Nowogródczyźnie Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris
 
T. 21, Nr. 1 (1985) J. Trypućko. O pewnym wypadku litewsko-polskiej interferencji językowej w zakresie onomastyki (lit. przyrostek -utis, pol. -uć) Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Jörundur Hilmarsson Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Jan Petr. Leopold Geitler. Bibliografický soupis vĕdeckých prací s přehledem jeho činnosti Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jan Safarewicz Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Jan Safarewicz, Studia językoznawcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Janio Langijaus rankraštinio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai Anotacija   PDF
Dalius Jarmalavičius
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Jānis Endzelīns (1873-1961) Anotacija   PDF
Rasma Grīsle
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Jānis Endzelīns, Comparative phonology and morphology of the Baltic languages Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Jano Otrębskio atminimui skirta konferencija Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jano Safarewicziaus atminimui skirta konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Janusz Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowich (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Językoznawstwa Nr. 33) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Jay H. Jasanoff, Hittite and the Indo-European verb Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Jean Perrot. Les dérivés latins en -men et -mentum Anotacija   PDF
Юрий Владимирович Откупщиков
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Jochen D. Range (Hrsg.), Biblia tatai eſti Wiſsas Schwentas Raſchtas, Lietuwiſchkai pergulditas per Janạ Bretkunạ, Textedition des Bandes 7 der Handschrift: Das Neue Testament. Evangelien und Apostelgeschichte Labiau 1580 Anotacija   PDF
Gina Kavaliūnaitė, Birutė Kabašinskaitė
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jochen Range, Bausteine zur Bretke-Forschung Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai Anotacija   PDF
Dalius Jarmalavičius
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Jonas Balkevičius Anotacija   PDF
Vitas Labutis, Bonifacas Stundžia
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Jonas Bretkūnas. Psalteras... perguldytas Jano Bretkuno... 1580; Navias Testamentas... perraschitas per Jana Bretkuna... 1580/Hrsg. von J.D.Range und F.Scholz Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Jonas Kabelka Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Jonas Kabelka – baltistas ir leksikografas Anotacija   PDF
Regina Venckutė, Vytautas Vitkauskas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Jonas Kazlauskas Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Jonas Kazlauskas Detali informacija   PDF
Redaktorius -
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Jonas Kazlauskas’ contributions to accentology Anotacija   PDF
Rick Derksen
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Jonas Kruopas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Jonas Otrembskis Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Jonas Palionis, XVI-XVII a. lietuvių raštų atrankinis žodynas Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Jonas Paulauskas Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Jonikas P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Joniškio šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių linksniavimas Anotacija   PDF
Aušra Kaikarytė
 
1998: 5 priedas Jono Bretkūno Biblijos germanizmai Anotacija   PDF
Nijolė Čepienė
 
1998: 5 priedas Jono Bretkūno postilės perikopių autorystė: Mt 3, 13-17 Anotacija   PDF
Ona Aleknavičienė
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Jono Kazlausko diena Anotacija   PDF
Albertas Rosinas, Bonifacas Stundžia
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Jono Kazlausko spausdintų darbų bibliografija Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Jono Rėzos 1625 m. psalmyno kirčiavimas Anotacija   PDF
Jonas Palionis, Mindaugas Strockis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Jono Zemvaldo Balkevičiaus leksikografijos darbai Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Jos Schaeken, Voices on Birchbark: Everyday Communication in Medieval Russia Anotacija   PDF
Sergejus Temčinas
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Jotvingių hidronimai Avìris, Avìrė Anotacija   PDF
Vidas Garliauskas
 
1989: 3(1) priedas Jotvingių kalbos rekonstrukcijos klaisimai Anotacija   PDF
Michał Hasiuk
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Juozas Čiulda, Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Juozas Senkus Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
951 - 1000 iš 2167 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045