Initial consonant clusters in Prussian

Marytė Tankevičiūtė, Marija Strimaitienė

Anotacija


PRŪSŲ KALBOS PRADINIŲ PRIEBALSIŲ JUNGINIAI

Reziumė

Prūsų ir lietuvių pradinių priebalsių junginių analizė parodė, kad abiejų kalbų jungi­nių sistemos panašios. Jos skiriasi tik junginiais su /š/ ir /ž/, būdingais lietuvių kalbai, ir /tl/, randamu prūsiškuose toponimuose. Abiejų kalbų struktūriniai ryšiai yra STR tipo, t. y. R niekada nebūna prieš T ir S, o T — prieš S (S — pučiamasis, T — sprogstamasis, R — sklandusis).

DOI: 10.15388/baltistica.26.2.2070

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.