T. 44, Nr. 2 (2009)

Turinys

Straipsniai

Dvikamienių lietuvių vyrų vardų kirčiavimas: pirmųjų dėmenų tvirtapradė priegaidė PDF
Antanas Pakerys 185-212
Vadinamųjų sutaptinių dvibalsių [ie uo] garsinė ir fonologinė sudėtis PDF
Aleksas Girdenis 213-242
Lietuvių kalbos gauti ir tekti: gramatinimo aspektai PDF
Erika Jasionytė 243-260
Šaukėnų šnektos veiksmažodžio asmenavimo sistema (vientisinės formos) PDF
Albertas Rosinas 261-295
Dar dėl muõj ‘motina’ PDF
Jonas Palionis 296
Zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen von Luthers „Kleinen Katechismus“: Zu apr. 105, 25-6 ʃen brendekermnen PDF
Pietro Umberto Dini 297-320
Pastabos apie dviskaitos nykimą baltų kalbose PDF
Zigmas Zinkevičius 321-324
Spät-Altpreußisch. Zur Definition eines möglichen spät-altpreußischen corpus PDF
Pietro Umberto Dini 325-333
Žodžių perdirbimas siekiant išvengti sunkiai tariamos priebalsių samplaikos PDF
Zigmas Zinkevičius 334
Lietuvių kalbos garsynas Augusto Schleicherio „Litauische Grammatik“ PDF
Rima Bacevičiūtė 335-346
Pastabos dėl žemaičių trumpinių kilmės pavardžių, kilusių iš avd. Gedrìmas PDF
Daiva Sinkevičiūtė 347-353
Dar kartą apie jotvingių kunigaikščio vardą Netimeras PDF
Zigmas Zinkevičius 354
Mėnulio stereotipai lietuvių poezijoje PDF
Rūta Kazlauskaitė 355-377
Lie. mė́nas ‘mėnuo’ PDF
Zigmas Zinkevičius 378
Nochmals zu apr. mosla ‘leimat’ PDF
Bernd Gliwa 379-380
Dėl šv. Brunono misijos šiaurinės koncepcijos PDF
Letas Palmaitis 381-390

Recenzijos

Olegas Poliakovas, Pasaulis ir lietuvių kalba. Indoeuropiečių ir lietuvių kalbų giminystė PDF
Zigmas Zinkevičius 391-393
Sergio Neri, adere e abbatere in indoeuropeo. Sull’ etimologia di tedesco fallen, latino aboleo e greco ἀπόλλυμι PDF
Miguel Villanueva Svensson 393-397
Reciprocal constructions. 5 volumes PDF
Nijolė Maskaliūnienė 397-399

Informacija

Die balto–slawische Thematik auf dem 14. Internationalen Slawistenkongress in Ohrid PDF
Rainer Eckert 401-409
19-oji tarptautinė istorinės kalbotyros konferencija: naujų požiūrių į baltų, slavų ir baltų–slavų kalbas sekcija PDF
Miguel Villanueva Svensson 409-410
Penktoji baltų ir slavų akcentologų konferencija PDF
Bonifacas Stundžia 410-412
45-oji Arturo Ozolo konferencija Rygoje PDF
Eglė Žilinskaitė 412-415
Tarptautinė konferencija Baltų kalbos ir šiaurės šalys PDF
Erika Jasionytė 415-418
Danieliaus Kleino 400 metų jubiliejui skirta konferencija PDF
Vilma Zubaitienė 418-419

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 420-423

Nurodymai autoriams

Nurodymai autoriams / Guidelines for authors PDF
  424-427


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045