T. 5, Nr. 1 (1969)

Turinys

Straipsniai

Zu einigen Kontinuanten idoeuropäischer Heteroklita im Baltischen PDF
Rainer Eckert 7-15
К вопросу о лингво-географическом положении балто-славянских языков PDF
Jiří Marvan 17-19
Südslawisch-baltische Übereinstimmungen im Bereiche der Wortbildung PDF
Ivan Duridanov 21-27
Dėl baltų *ei ir raidos lietuvių žemaičių tarmėse PDF
Jonas Kazlauskas 29-35
Prūsų kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai PDF
Audronė Jakulienė 37-42
Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai PDF
Vincas Urbutis 43-68
„Пояс“-одно из названий радуги в атласах балтийских и славянских языков PDF
Анатолий Павлович Непокупный 69-76
Lie. seĩnyti; gúogis; gógai; guõgai PDF
Jan Otrębski 77-79
Anglų kalbos leksemų Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje interpretavimo klausimu PDF
Lionginas Pažūsis 81-96
Läti ‘латвийский, латышский, Латвия’ в топонимии Эстонии PDF
Paul Ariste 97-100

Recenzijos

L. Baldauf. Der Gebrauch der Pronominalform des Adjektivs im Litauischen PDF
Adelė Valeckienė 101-105
S. K. Chatterji, Balts and Aryans PDF
Zigmas Zinkevičius 105-108
Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos kolokviumo medžiaga, III PDF
Aleksas Girdenis 108-113

Informacija

Baltistika VI tarptautiniame slavistų suvažiavime PDF
Algirdas Sabaliauskas, Simas Karaliūnas 115-119
Lietuvių kalbos atlaso rengimo klausimai PDF
Kazys Morkūnas 119-121


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045