1994

4 priedas

Tarptautinio baltistų kongreso, vykusio 1991 m. spalio 2-4 d. Vilniuje, pranešimai

Turinys

Straipsniai

Das Problem der gotischen Diphthonge ai, au und die litauischen Lehnwörter kvietỹs „Weizen”, kliẽpas „Laibbrot” PDF
Vytautas Balaišis 5-12
Litauisch džiaũgsmas PDF
Alfred Bammesberger 13-15
A. F. Pott und die balto-slawischen Sprachbeziehungen PDF
Gertrud Bense 16-21
Latvijas potamonīmi ar tautosilabiskajiem savienojumiem. Somugrismu problēma PDF
Ojārs Bušs 22-28
Рефлексы индоевропейской формы собирательности на * в балтийских и славянских языках PDF
Владимир Иванович Дегтярев 29-41
Baltų kalbos bei kultūros Rinascimento laikotarpiu. Baltų kalbų samprata Angelo Roccos 1591 m. „De dialectis“ PDF
Pietro Umberto Dini 42-50
Studien zur historisch-vergleichenden Phraseologieforschung des Ostbaltischen PDF
Rainer Eckert 51-55
К предпосылкам и етапам перехода и.-е. *s в в языках группы сатǝм PDF
Джой Иосифовна Едельман 56-66
Balsių kiekybės sistemų sankirta ir raida PDF
Laima Grumadienė 67-69
Par vienu objekta datīva paveidu baltu valodās PDF
Axel Holvoet 70-75
Par dažām vārdu semantikas attīstības tendencēm latviešu valodas izloksnēs PDF
Elga Kagaine 76-81
Sign of Jod (The semiotic function of /j/ in Lithuanian) PDF
Jules F. Levin 82-89
Baltų dalyviai suomių kalboje PDF
Kari Liukkonen 90-91
Le développement phonétique irrégulier dû a la fréquence én lituanien PDF
Witold Mańczak 92-99
Dėl žodžių tvarkos lietuviškame „Margarita theologica“ vertime PDF
Guido Michelini 100-105
Dėl įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimo raidos PDF
Danguolė Mikulėnienė 106-108
Lietuvių kalbos daiktavardžių ir įvardžių dviskaitos raida PDF
Albertas Rosinas 109-122
Mīkstinātās un nemīkstinātās r-skaņas diahroniskās maiņas PDF
Velta Rūķe-Draviņa 123-130
*-Ta dalyvių sintaksė lietuvių ir senojoje indų kalboje PDF
William R. Schmalstieg 131-138
Latviešu valodas salikteņi XVII gadsimta vārdnīcās PDF
Valentīna Skujiņa 139-143
Dėl lietuvių bendrinės kalbos kilmės PDF
Zigmas Zinkevičius 144-148


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045