Das Problem der gotischen Diphthonge ai, au und die litauischen Lehnwörter kvietỹs „Weizen”, kliẽpas „Laibbrot”

Vytautas Balaišis

Anotacija


GOTŲ KALBOS DVIBALSIŲ ai, au IR LIETUVIŲ SKOLINIŲ kvietỹs IR kliẽpas PROBLEMA

Reziume

Straipsnyje bandoma nustatyti gotų kalbos dvibalsių ai ir au virtimo monoftongais e ir o laiką. Remiantis gotų skoliniais kvietys (< gotų hwaiteis) ir kliẽpas (< gotų hlaifs), manoma, kad gotų žodžiai jau pirmajame šimtmetyje buvo *hweiteis ir *hleifs, iš jų kilo lietuvių *kveitys ir *kleipas. Vėliau dvibalsis ei virto ie, iš čia turime kvietys ir kliepas. Gotų Vulfilos laikų rašyba neatspindėjo dvibalsių monoftongizacijos. Monoftongizuoti dvibalsiai buvo rašomi ai ir au dėl graikų orto­grafijos įtakos, nes graikų αι jau buvo tariamas kaip ε.


DOI: 10.15388/baltistica.0.4.798

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.