T. 26, Nr. 1 (1990)

Turinys

Straipsniai

On the Origin of Person Marking in Indo-European Verbal System PDF
Francisco Villar 4-14
On Latvian Adjectives and Adverbs Having a Root-end k,g PDF
Pēteris Vanags 15-19
Borussica PDF
Letas Palmaitis 20-22
Įvardžiuotinių būdvardžių kilmė PDF
Adelė Valeckienė 23-28
La communauté balto-slave a-t-elle existé? PDF
Witold Mańczak 29-38
Mažmožis XIII PDF
Vytautas Vitkauskas 38
Происхождение литовских интонаций PDF
Віталій Григорович Скляренко 39-53
Litauisch stìrna ‘Reh’ PDF
E. Werner 54-55
Скирстомони „Skirsnemunė“ PDF
Simas Karaliūnas 56-58
Latvių ežerų pavadinimų darybos specifika PDF
Laimute Balode 59-69
Kas taisė kai kurias B. Vilento evangelijas? PDF
Jonas Palionis 70-76
Dėl Rytų Prūsijos XVIII a. lietuviškų pavardžių darybos PDF
Genovaitė Kiškienė 77-82
Žodžiai nebuvėliai PDF
Vincas Urbutis 83-86

Recenzijos

Jonikas P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje PDF
Algirdas Sabaliauskas 87-89
Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija III. Senųjų raštų kalba PDF
Jonas Palionis 90-93
Renaissance Linguistics Archive 1350–1700. Vols 1,2 PDF
Bonifacas Stundžia 93-94


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045