Borussica

Letas Palmaitis

Anotacija


Dėl formos kaūlins kilmės prūsų katekizmų kalboje

Santrauka

Prūsų kalboje galūnės –C’an/-s ir –Cin/-s buvo akuzatyvo alomorfai, o kadangi l koreliacijos pagal minkštumą nebuvo ir l buvo suvokiamas kaip „minkštas", visi a-kamieniai žodžiai su tuo paskutiniuoju priebalsiu buvo suvokiami tarsi ja-/i-kamieniai: acc. pl. kaūlins.


DOI: 10.15388/baltistica.26.1.177

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.