Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno Postilės perikopėse Anotacija   PDF
Bronius Maskuliūnas
 
1998: 5 priedas Reģionālas dialektālas komparatīvkonstrukcijas salīdzinoši vēsturiskā aspektā Anotacija   PDF
Agris Timuška
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Reiner Eckert, Studien zur historischen Phraseologie der slawischen Sprachen Anotacija   PDF
Jonas Paulauskas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Reinis Bērtulis Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Rekreation als Überprüfung der Rekonstruktion Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Renesanso kalbotyros konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia, Giedrius Subačius
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Renginys, skirtas senųjų tekstų skaitmeninimui Anotacija   PDF
Gina Kavaliūnaitė, Birutė Kabašinskaitė, Ernesta Kazakėnaitė
 
1989: 3(2) priedas Retesnės lietuvių kalbos sudėtinių prijungiamųjų sakinių kontaktinių žodžių konstrukcijos Anotacija   PDF
Vytautas Būda
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Richard Pietsch. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung Anotacija   PDF
Ojārs Bušs, Valija Dambe
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Richard Pietsch, Deutsch-kurisches Wörterbuch Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Rick Derksen, Metatony in Baltic Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Rodomojo įvardžio šìtas, šità vartosena kai kuriose rytų aukštaičių uteniškių pašnektėse Anotacija   PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Rodyklė Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė, Vincas Urbutis
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Rodyklė Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė, Vincas Urbutis
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Rodyklė Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Rolandas Mikulskas, Copular constructions in Lithuanian Anotacija   PDF
Vaiva Žeimantienė
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Rom und die Balten Anotacija   PDF
Vittore Pisani
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Rosinas A. Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra Anotacija   PDF
Dalija Tekorienė
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Runāto un dziedāto latviešu valodas patskaņu [ī], [ā] un [ū] kvalitātes salīdzinājums Anotacija   PDF
Juris Grigorjevs
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Russe tjámit´ „comprendre“ Anotacija   PDF
André Vaillant
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Rytietiškoji XVII a. lietuvių raštų kalba, jos kilmė ir išnykimas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Rytinių šiaurės žemaičių fonologinė sistema: mitai ir tikrovė Anotacija   PDF
Lina Murinienė
 
T. 53, Nr. 1 (2018) Rytų aukštaičių uteniškių ilgųjų balsių priegaidės: istorinė analizė ir eksperimentinis tyrimas Anotacija   PDF
Evaldas Švageris
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Rytų aukštaičių uteniškių inesyvo ir iliatyvo priegaidės: audicinis tyrimas Anotacija   PDF
Rima Bacevičiūtė, Regina Rinkauskienė
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas Anotacija   PDF
Jolita Urbanavičienė
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Rytų aukštaičių vilniškių pakraštinių šnektų kirčiavimo ypatumai Anotacija   PDF
Jolita Urbanavičienė
 
2005: 6 priedas Rytų baltų CiR tipo veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Dalia Pakalniškienė
 
T. 31, Nr. 2 (1996) S. Ambrazas, Daiktavardžių darybos raida Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 37, Nr. 1 (2002) S. Ambrazas, Daiktavardžių darybos raida, II Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 5, Nr. 1 (1969) S. K. Chatterji, Balts and Aryans Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 47, Nr. 1 (2012) S. lie. adesyvo ir aliatyvo neutralizacijos klausimu Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė
 
T. 35, Nr. 2 (2000) S. sl. rozga ‘rykštė’ ir lie. razgaĩ ‘pinklės, spąstai’ Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Saīsinājumi Anon., Anonym., Anon. Voc. Liborija Depkina vārdnīcas Lettiʃches Wörterbuch manuskriptā Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Sąjunginis simpoziumas „Etnolingvistiniai dabarties ir praeities baltų-slavų kontaktai“ Anotacija   PDF
Vytautas Rimša
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Šaknies *(s)ket- žodžiai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
1998: 5 priedas Salikts teikums un tā daļa saistījuma veidi pirmajā latviešu grāmatā „Cathechismus Catholicorum..“ (1585) Anotacija   PDF
Kornēlija Pokrotniece
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Šalutiniai daiktavardiniai 1647 m. Evangelijų sakiniai Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Salys Antanas. Raštai Anotacija   PDF
Bronys Savukynas, Vytautas Vitkauskas
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Sargiųjų ir žvarbiųjų priebalsių svyravimai XX a. pradžios žagariečio tekstuose Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Šaukėnų šnektos veiksmažodžio asmenavimo sistema (vientisinės formos) Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Saulius Ambrazas Anotacija   PDF
Laima Kalėdienė
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Šaulys K. Juodžiūnų tarmė Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Schmalstieg W. R. A Lithuanian historical syntax Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Schmalstieg W. R. Studies in Old Prussian (A critical review of the relevant literature in the field science 1945) Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Selonica Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Semantiskas paralēles (Galvēnokārt baltu un Baltijas somu valodās) Anotacija   PDF
Elga Kagaine, Ojārs Bušs
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Senasis Vilniaus universitetas ir baltų kalbos Anotacija   PDF
Vladas Žulys
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Seniausias baltų rašto paminklas Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Senieji baltų etnonimai indoreuropietiškosios onomastikos fone Anotacija   PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Senosios lietuvių kalbos slavizmai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
1551 - 1600 iš 2192 << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045