Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Pastabos aukščiausiojo laipsnio formų istorijai Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Pastabos dėl baltų negimininių įvardžių „bikazualumo“ Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Pastabos dėl baltų-slavų ir vakarinių uraliečių kalbų neveikiamųjų dalyvių vartojimo Anotacija   PDF
Kari Liukkonen
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Pastabos dėl latvių kalbos atlase aiškinamų žodžių kilmės Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Pastabos dėl lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos Sapūno ir Šulco 1673 m. gramatikoje Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Pastabos dėl prūsų veiksmažodžių Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Pastabos dėl žemaičių trumpinių kilmės pavardžių, kilusių iš avd. Gedrìmas Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Pastabos priebalsių l, r, s rytinėse lietuvių tarmėse istorijai Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Pastiprinamasis dalyvis Anotacija   PDF
Juozas Balčikonis
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Pasyvinė konstrukcija kaip teksto reiškinys ir jos vartojimas lietuvių tautosakoje Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Paul Garde, L’accent Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Paul Kwauka, Richard Pietsch. Kurisches Wörterbuch. Mit einer Einführung von Prof. Dr. Erich Hofmann. (Schriftenreihe Nordost-Archiv. Hf. 13) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Pavelas Trostas Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Paveldėtieji baltų kalbų paukščių pavadinimai ir jų atitikmenys slavų kalbose (žodžių darybos lizdai) Anotacija   PDF
Agnė Navickaitė-Klišauskienė
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Paviršiaus ypatybę reiškiančių būdvardžių variantai ir jų atsiradimo priežastys Anotacija   PDF
Gražina Akelaitienė
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Pavyzdinės kalbos kūrimo intencijos M. Daukšos ir S. Stanevičiaus prakalbose Anotacija   PDF
Regina Koženiauskienė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Penktoji baltų ir slavų akcentologų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Pėteris Aruma Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas, Zigmas Zinkevičius
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Petras Jonikas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Petrauskas J., Vidugiris A. Lazūnų tarmės žodynas Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Petrus Wickerau vs. Petrus Turnau. Kretos pėdsako autorystės klausimu Anotacija   PDF
Ilja Lemeškin
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Pflanzennamen mit Präfix pa- und Angrenzendes im Litauischen und Lettischen Anotacija   PDF
Bernd Gliwa
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Philip Baldi, Pietro U. Dini (eds.), Studies in Baltic and Indo-European linguistics Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Philipp Ruhig. Betrahtung der Littauischen Sprache, in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Phoneme und Silbenakzente der südostžemaitischen Mundart zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Auf Grund der Schreibung und Orthographie von Simonas Stanevičius) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Pietro U. Dini, ALILETOESCVR: linguistica baltica delle origini. Teorie e contesti linguistici nel Cinquecento Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Pietro U. Dini, L'inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas, Zigmas Zinkevičius
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Pietro U. Dini, Prelude to Baltic Linguistics Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Piezīmes par latviešu vēju nosaukumiem Anotacija   PDF
Daina Zemzare
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Piotr Grzegorczyk, Index lexicorum Poloniae Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Pirkstu nosaukumi latviešu valodā Anotacija   PDF
Daina Zemzare
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Pirmasis lietuvių kalbos žodynas ir keletas jo retų žodžių Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 56, Nr. 2 (2021) Pius ten Hacken, Renáta Panocová (eds.), The Interaction of Borrowing and Word Formation Anotacija   PDF
Agnė Navickaitė-Klišauskienė
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Plaši sastopami pārveidojumi baltu-slavu līdskaņu sistēmā Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Polesė – „pamiškė“, „palenkė“ ar „didelių pelkių kraštas“? Anotacija   PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Postpoziciniai vietininkai J. Bretkūno „Evangelijos pagal Luką“ vertime
Anotacija   PDF
Jolanta Gelumbeckaitė
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Pr. spanstan „molspille“ (E 322) etimologija Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Pr. paycoran "sebengestirne" E 6 etimologija Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Prabaltiškasis intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių sluoksnis Anotacija   PDF
Dalia Pakalniškienė
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Pranas Skardžius Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Pranas Skardžius, Lietuvių kalbos kirčiavimas Anotacija   PDF
Adelė Laigonaitė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Pranas Skardžius ir jo kalbotyriniai darbai Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Prano Skardžiaus jubiliejui skirta konferencija Anotacija   PDF
Vilma Zubaitienė
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Pranui Skardžiui skirta konferencija Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
2005: 6 priedas Pratarmė Detali informacija   PDF
- Redaktorius
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Pratarmė Detali informacija   PDF
- -
 
T. 52, Nr. 2 (2017) Pratarmė Anotacija   PDF
- -
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Pratarmė / Foreword Anotacija   PDF
- -
 
2012: 8 priedas Pratarmė / Priekšvārds / Foreword Anotacija   PDF
- -
 
1989: 3(1) priedas Prefiksālo verbu dialektālo nozīmju veidošanās Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs Anotacija   PDF
Elga Kagaine
 
1451 - 1500 iš 2192 << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045