On the functions and grammatical status of the Latvian modal particle lai

Axel Holvoet

Anotacija


PAR MODĀLĀS PARTIKULAS lai FUNKCIJĀM UN GRAMATISKO STATUSU

Kopsavilkums

Latviešu valodas gramatikās partikula lai parasti tiek minēta tikai kā analītisko imperatīva formu sastāvdaļa (lai nāk, lai neaizmirstam). Šai rakstā tiek aplūkoti trīs partikulas lai lietošanas tipi: (1) teikumos ar pamudinājuma vai vēlējuma nozīmi (Lai viņi nāk), (2) deontiskajos jautājumos (Ko lai es daru! Ko lai es būtu darījis!), un (3) teikumos ar vērtējuma (neaprobēšanas vai šaubu) nozīmi (Viņš lai būtu palīdzējis slepkavām?). Autors cenšas parādīt, ka pirmā (dažreiz arī otrā) tipa teikumos partikulai lai piemīt teikuma partikulas īpašības, kamēr otrā un trešā tipa teikumos iezīmējas tendence šai partikulai veidot ar verbu ciešāku sakopojumu, kas gan nelīdzinās analītisko verbu formu statusam, bet zināmā mērā atgādina savienojumus ar modālajiem verbiem. ‘Formveidojošas partikulas’ statusa, ko partikulai lai piedēvē gramatikās, šim vārdam nav nekur.


DOI: 10.15388/baltistica.33.1.527

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.