Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 14, Nr. 1 (1978) M. Mažvydo raštų kalba Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 14, Nr. 2 (1978) M. Mažvydo raštų kalba Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 15, Nr. 1 (1979) M. Mažvydo raštų kalba Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 30, Nr. 1 (1995) M. Miežinio žodyno leticizmai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 6, Nr. 2 (1970) M. Petkevičiaus katekizmo (1598 m.) tarmė Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 7, Nr. 1 (1971) M. Petkevičiaus katekizmo (1598 m.) tarmė Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 2, Nr. 2 (1966) M. Rudzīte. Latviešu dialektoloģija Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 29, Nr. 2 (1994) M. Rudzīte, Latviešu valodas vēsturiskā fonētika Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Maciejauskienė V., Razmukaitė M., Vanagas A. Lietuvių pavardžių žodynas A-K Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Maldelės į jauną mėnulį rytų Lietuvos folklore: etnolingvistinis aspektas Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Manfred Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidės: kokybiniai požymiai Anotacija   PDF
Rima Bakšienė
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Marta Rudzīte Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Martyno Mažvydo bendrapavardžiai Anotacija   PDF
Vincentas Drotvinas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Mažeikių tarmės fonologinės sistemos apžvalga Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Mažmožis I Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Mažmožis II Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Mažmožis III Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Mažmožis IV Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Mažmožis IX Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Mažmožis V Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Mažmožis VI Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Mažmožis VII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Mažmožis VIII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Mažmožis X Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Mažmožis XI Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Mažmožis XII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Mažmožis XIII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Mažmožių mažmožis Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Mažvydas catechism 3122-23 Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Mažvydo išverstos lotyniškos giesmės ir jų melodijos Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Menkinamosios reikšmės nomina agentis daryba ir vartojimas pietinėje šiaurės vakarų aukštaičių šnektoje Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Mėnulio stereotipai lietuvių poezijoje Anotacija   PDF
Rūta Kazlauskaitė
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Mėsos pavadinimai žemaičių šnektose Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 17, Nr. 2 (1981) Metafonija, apofonija ir neoapofonija Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Miesto vardas Kvė́darna Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Mikalojaus Daukšos Postilės aliatyvas Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Mikalojaus Daukšos Postilės slavizmų morfologinė integracija Anotacija   PDF
Božena Voitkevič
 
1994: 4 priedas Mīkstinātās un nemīkstinātās r-skaņas diahroniskās maiņas Anotacija   PDF
Velta Rūķe-Draviņa
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Millet (Panicum L.) in Lithuanian and other Indo-European languages Anotacija   PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Minimale Textfragmente im Slawischen und ihre Entsprechungen im Baltischen Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Minkštųjų ir kietųjų priebalsių, einančių tiesiog prieš priesagą -(i)ukas, vartojimas lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Mintys pasirodžius lietuvių kalbos atlaso I tomui Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
1998: 5 priedas Morfologinių formų kaita J. Jaknavičiaus Evangelijų leidimuose Anotacija   PDF
Milda Lučinskienė
 
1989: 3(2) priedas Morfoloģiskie varianti normalizācijas vēstures aspektā Anotacija   PDF
Ina Druviete
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Morfonologinės balsių kaitos funkcijos Anotacija   PDF
Gražina Akelaitienė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Morpho-syntactic behaviour of Baltic numerals in the NUM.-N. phrase: modern Lithuanian and Latvian Anotacija   PDF
Adriano Cerri
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Moteriškojo linksniavimo daiktavardžių kamienų mišimas uteniškių tarmėje Anotacija   PDF
Regina Rinkauskienė
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Moteriškosios giminės vardažodžių ir įvardžių daugiskaitos vietininko raida kai kuriose rytinėse dūnininkų šnektose Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Nauja apie Kazimierą Jaunių Anotacija   PDF
Stasys Skrodenis
 
1301 - 1350 iš 2192 << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045