Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Mažmožis IV Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Mažmožis IX Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Mažmožis V Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Mažmožis VI Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Mažmožis VII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Mažmožis VIII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Mažmožis X Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Mažmožis XI Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Mažmožis XII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Mažmožis XIII Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Mažmožių mažmožis Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Mažvydas catechism 3122-23 Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Mažvydo išverstos lotyniškos giesmės ir jų melodijos Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Menkinamosios reikšmės nomina agentis daryba ir vartojimas pietinėje šiaurės vakarų aukštaičių šnektoje Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Mėnulio stereotipai lietuvių poezijoje Anotacija   PDF
Rūta Kazlauskaitė
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Mėsos pavadinimai žemaičių šnektose Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 17, Nr. 2 (1981) Metafonija, apofonija ir neoapofonija Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Miesto vardas Kvė́darna Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Mikalojaus Daukšos Postilės aliatyvas Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Mikalojaus Daukšos Postilės slavizmų morfologinė integracija Anotacija   PDF
Božena Voitkevič
 
1994: 4 priedas Mīkstinātās un nemīkstinātās r-skaņas diahroniskās maiņas Anotacija   PDF
Velta Rūķe-Draviņa
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Millet (Panicum L.) in Lithuanian and other Indo-European languages Anotacija   PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Minimale Textfragmente im Slawischen und ihre Entsprechungen im Baltischen Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Minkštųjų ir kietųjų priebalsių, einančių tiesiog prieš priesagą -(i)ukas, vartojimas lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Mintys pasirodžius lietuvių kalbos atlaso I tomui Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
1998: 5 priedas Morfologinių formų kaita J. Jaknavičiaus Evangelijų leidimuose Anotacija   PDF
Milda Lučinskienė
 
1989: 3(2) priedas Morfoloģiskie varianti normalizācijas vēstures aspektā Anotacija   PDF
Ina Druviete
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Morfonologinės balsių kaitos funkcijos Anotacija   PDF
Gražina Akelaitienė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Morpho-syntactic behaviour of Baltic numerals in the NUM.-N. phrase: modern Lithuanian and Latvian Anotacija   PDF
Adriano Cerri
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Moteriškojo linksniavimo daiktavardžių kamienų mišimas uteniškių tarmėje Anotacija   PDF
Regina Rinkauskienė
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Moteriškosios giminės vardažodžių ir įvardžių daugiskaitos vietininko raida kai kuriose rytinėse dūnininkų šnektose Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Nauja apie Kazimierą Jaunių Anotacija   PDF
Stasys Skrodenis
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Naujai surasti latvių kalbos tarminiai lituanizmai Anotacija   PDF
Mirdza Brence
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Naujasis Brodovskis Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Naujausias intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių sluoksnis: imitatyvai Anotacija   PDF
Dalia Pakalniškienė
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Nauji duomenys apie B. Vilento literatūrinę veiklą Anotacija   PDF
Jonas Kabelka, Jurgis Lebedys
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Nauji prūsų vardyno duomenys Anotacija   PDF
Grasilda Blažienė
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Nauji šlekiavimo stebėjimai Žagarės apylinkėse Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Nauji žodžiai, atsiradę sumišus dviem artimos reikšmės ar skambesio žodžiams Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Ne Dãnė, o Dañgė Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Nei paukštis, nei grybas, tik marga žuvelė Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Neigiamųjų įvardžių vartosenos ypatybės M. Daukšos postilėje Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Nepastebėta M. Daukšos rašybos ypatybė Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
1989: 3(2) priedas Nežinomas lietuviškas XVII a. rankraštinis tekstas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Nežinomi Lietuvos Metrikos dvikamieniai asmenvardžiai su pirmaisiais apeliatyviniais dėmenimis Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 53, Nr. 1 (2018) Nežinomi Lietuvos Metrikos senieji lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Nochmals der Akk. Pl. der ā-Stämme im Ostbaltischen Anotacija   PDF
Terje Mathiassen
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Nochmals die NEUROI: Versuch einer ethnolinguistischen Namensdeutung Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Nochmals zu apr. mosla ‘leimat’ Anotacija   PDF
Bernd Gliwa
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Nochmals zum Nominativobjekt des Infinitivs im Baltischen Anotacija   PDF
Pavel Trost
 
1301 - 1350 iš 2167 << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045