Lithuanian akas ‘ice-hole’ and Old Prussian accodis *‘eye, opening’*

William R. Schmalstieg

Anotacija


LIE. akas ‘EKETĖ’ IR PR. accodis *‘AKIS; ANGA, SKYLĖ’*
Santrauka
Iškelta prielaida, kad pr. accodis (E 214) ‘dūmalaidė, aukštinis’ fonemizuotinas kaip /akutis/ ar /akūtas/ ir vestinas iš pr. žodžio, giminiško lie. tarm. akas ‘eketė’. Ir akas, ir akis tikriausiai išvesti iš pirmykštės paradigmos, kurios nom. sg. buvo akas (= sl. oko), o nom.-acc. du. – *aki (= sl. oči) arba *ake. Veikiant nom.-acc. du. *ausī arba *ause ‘dvi ausys’, daiktavardžiui akìs buvo apibendrintas i arba priebalsinis kamienas ir suteikta moteriškoji giminė.

DOI: 10.15388/baltistica.36.1.585

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.