Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Lith. sidãbras, OCS srĕbro Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Lith. úostas, Latv. uõsta ‘port, harbour’
Anotacija   PDF
Rick Derksen
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Lith. vedą̃ = Sl. *vedǫtь̍: The accentuation of the nom. pl. of active participles as further proof of finite origin Anotacija   PDF
Marek Majer
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Lithuanian a and the evolution of the Indo-European vocalic system Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Lithuanian akas ‘ice-hole’ and Old Prussian accodis *‘eye, opening’* Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Lithuanian akýlas Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Lithuanian árškus Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Lithuanian blakė f. and Pashto brez f. ‘bedbug’ Anotacija   PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Lithuanian brãzdas etc., Hittite pár-aš-du-uš (and Icelandic broddur) Anotacija   PDF
Jörundur Hilmarsson
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Lithuanian bužỹs ‘insect, cockchafer, beetle, louse’ and related problems Anotacija   PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Lithuanian kar̃tą Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Lithuanian keturì, Latvian četri Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Lithuanian miegóti „sleep“ Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Lithuanian pa- and põ again Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Lithuanian šáukštas Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Lithuanian statýti and related formations Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Lithuanian tekėti and related formations Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Lithuanian žinóti „to know“ Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Lithuanian žõdis “word” Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Lithuanian chips from an aptotologist’s workshop Anotacija   PDF
George Dunkel
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Lithuanian constructions of the type jo būta as a reflection of the Indo-European middle voice Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Lithuanian žinóti ‘to know’ Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Lituanien núogas, vieux slave nagŭ Anotacija   PDF
Sylvain Patri
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Lituanistų konferencija Poznanėje Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 37, Nr. 1 (2002) LKŽ pabaigtuvėms ir A. Salio jubiliejui skirta konferencija Anotacija   PDF
Aurelija Genelytė
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Lokālo aizguvumu nozīmju attīstības tendences Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs (Baltijas somu valodu aizguvumi) Anotacija   PDF
Elga Kagaine
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Long vowels in Balto-Slavic Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Lyginamosios konstrukcijos 1647 m. Ewangelie polskie y litewskie vertime Anotacija   PDF
Artūras Judžentis, Milda Lučinskienė
 
T. 29, Nr. 2 (1994) M. Biolik, Hydronimia dorzecza Pregoły z terenu Polski Anotacija   PDF
Grasilda Blažienė
 
T. 39, Nr. 1 (2004) M. Daukšos Postilės postpozicinių vietininkų ir jiems sinonimiškų prielinksninių konstrukcijų vartosena ir vertimo šaltiniai Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 1, Nr. 2 (1966) M. Mayrhofer, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 13, Nr. 2 (1977) M. Mažvydo raštų kalba Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 14, Nr. 1 (1978) M. Mažvydo raštų kalba Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 14, Nr. 2 (1978) M. Mažvydo raštų kalba Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 15, Nr. 1 (1979) M. Mažvydo raštų kalba Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 30, Nr. 1 (1995) M. Miežinio žodyno leticizmai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 6, Nr. 2 (1970) M. Petkevičiaus katekizmo (1598 m.) tarmė Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 7, Nr. 1 (1971) M. Petkevičiaus katekizmo (1598 m.) tarmė Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 2, Nr. 2 (1966) M. Rudzīte. Latviešu dialektoloģija Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 29, Nr. 2 (1994) M. Rudzīte, Latviešu valodas vēsturiskā fonētika Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Maciejauskienė V., Razmukaitė M., Vanagas A. Lietuvių pavardžių žodynas A-K Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Maldelės į jauną mėnulį rytų Lietuvos folklore: etnolingvistinis aspektas Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Manfred Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidės: kokybiniai požymiai Anotacija   PDF
Rima Bakšienė
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Marta Rudzīte Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Martyno Mažvydo bendrapavardžiai Anotacija   PDF
Vincentas Drotvinas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Mažeikių tarmės fonologinės sistemos apžvalga Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Mažmožis I Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Mažmožis II Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Mažmožis III Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
1251 - 1300 iš 2167 << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045