Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas?

Daiva Sinkevičiūtė

Anotacija


Lietuvos Metrikoje pasitaiko dvikamienių asmenvardžių, kurių antrieji kamienai sutampa su krikštavardžių kamienais. Dėl to buvo tirta, kaip tokių kamienų atsirado, nes anksčiau nustatyta, kad ši pozicija lietuvių dvikamieniuose varduose yra stabili: kuriant naujus vardus į ją perimamas senas lietuvių dvikamienių vardų kamienas. Tiriant vardus su antraisiais dėmenimis van-, vaš-, vant- ir jont- pastebėta, kad jie atsirado perdirbus dvikamienių vardų kamienus vain-, vaiš- ir jot-. Keturnariai CVvC struktūros lietuvių kamienai buvo perdirbti jų dvibalsį užrašius balsiu dėl rusėnų kalbos įtakos. Trinariai CVC struktūros kamienai, siekiant panašumo į antruosius CVCC struktūros dvikamienių vardų kamienus, buvo praplėsti pabaigos -t arba jiems po balsio buvo įterptas priebalsis -n-. Tokie perdirbimo atvejai nustatyti iš dvikamienių vardų, kurie turi tą patį pirmajį kamieną, variantiškai užrašytų antrųjų dėmenų. Dėl to manytina, kad dvikamienių vardų antrųjų kamienų sutapimas su krikštavardžių kamienais yra antrinis reiškinys.


DOI: 10.15388/baltistica.54.2.2397

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.