Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Kelios pastabos apie Kulių šnektos leksiką Anotacija   PDF
Zofija Babickienė
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Kelios pastabos apie latvių kalbos įvardį viņš, viņa Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Kelios pastabos apie prūsų kalbos daiktavardžių ī kamieno raidą Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Kelios pastabos apie tarmių tekstų kaupimą bei šnektų žodynus Anotacija   PDF
Zofija Babickienė
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Kelios pastabos apie Volfenbiutelio postilės (1573 m.) kalbą Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Kelios pastabos dėl formų šų̃, sesų̃ Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Kelios pastabos dėl mišriųjų dvigarsių pirmųjų sandų i, u vertimo dvibalsiais ie, uo lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Kelios pastabos dėl veikslo kategorijos esmės ir apibrėžimo Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Kelios pastabos dėl veikslų sampratos Anotacija   PDF
Leonardas Dambriūnas
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Kelios pastabos parodomųjų ir nežymimųjų įvardžių evoliucijos klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Kelios pastabos Viduklės šnektos daiktavardžių linksniavimo raidos klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Kelios rytų aukštaičių širvintiškių ir pietų panevėžiškių tarmių vokalizmo ypatybės Anotacija   PDF
Valdimantas Markevičius
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Ketvirtoji baltų ir slavų akcentologų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Kiekybės turinio kilmininkas A. Baranausko ir K. Brugmanno užrašytuose tarmių tekstuose Anotacija   PDF
Virginija Vasiliauskienė
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Kietieji ir minkštieji priebalsiai lietuvių literatūrinėje kalboje ir tarmėse Anotacija   PDF
Žaneta Urbanavičiūtė
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Kilmininkas ir savybiniai įvardžiai Anotacija   PDF
Vitas Labutis
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Kiprijono Lukausko „Pamokslų“ kalba
Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Kirčiavimo sistemos reikšmė kirčio atitraukimui Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Kirčio atitraukimas iš akūtinių galūnių ir jo raida rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Lina Murinienė
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Kirčio atitraukimas pietų žemaičių raseiniškių tarmėje Anotacija   PDF
Daiva Atkočaitytė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Kirčio atitraukimo į proklitiką savitumai rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje Anotacija   PDF
Lina Murinienė, Aleksas Girdenis
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Klaidos atitaisymas Anotacija   PDF
- -
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Klaidų atitaisymai Anotacija   PDF
- -
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Klaidų atitaisymai Anotacija   PDF
- -
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Klaidų atitaisymas Anotacija   PDF
- -
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Klaidų atitaisymas Anotacija   PDF
- -
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Konferencija „Baltų kalbų etimologija ir onomastika“ Sankt Peterburge
Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Konferencija „Mikalojus Daukša ir jo laiko kultūros kontekstas“ Anotacija   PDF
Rita Urnėžiūtė
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Konferencija Rygoje Anotacija   PDF
Arnoldas Piročkinas
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Konferencija, skirta Anatolijaus Nepokupno atminimui Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Konferencija, skirta Kazimierui Jauniui Anotacija   PDF
Gražina Akelaitienė
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Konferencija, skirta M. Daukšos Katekizmo 400 metų sukakčiai Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Konferencija, skirta M. Mažvydo Katekizmo 450 metų sukakčiai paminėti Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Konferenz "indogermanisch, baltisch, slawisch " in Jena Anotacija   PDF
Olegas Poliakovas
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Konstantinas Karulis Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
2005: 6 priedas Konstrukcijos in(g) + galininkas vartosena vietoje inesyvo J. Bretkūno evangelijų vertime (1579-1580) Anotacija   PDF
Eglė Bukantytė
 
T. 34, Nr. 1 (1999) "Kortlandt’s hypothesis" and Old Prussian stress Anotacija   PDF
Steven Young
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Kraft Skalwynas G. Grammatika prūsiskas kalbas, pobānda swaises ernaunsnas Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Kretos pėdsako trečiosios eilutės interpretacijos klausimu Anotacija   PDF
Ilja Lemeškin
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Krišjānis Ancītis. Aknīstes izloksne. Izloksnes statika un dinamika. Ievads, fonētika, morfoloģija Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Kristiina Ross, Pēteris Vanags (eds.), Common roots of the Latvian and Estonian literary languages Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Krītoša zilbes intonācija dažādās latviešu valodas prosodiskajās sistēmās Anotacija   PDF
Dace Markus
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Kuršių nerijos kuršininkų kalbos ir etninio identiteto klausimai Anotacija   PDF
Dalia Kiseliūnaitė
 
1977: 2 priedas Kurie-ne-kurie priebalsių pakitimai Seinų šnektoje Anotacija   PDF
Michał Hasiuk
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Kursismu areālā diferenciācija un tas cēloņi Anotacija   PDF
Dzintra Hirša
 
2005: 6 priedas Kuršių nerijos asmenvardžiai kaip gyventojų etninės sudėties liudininkai Anotacija   PDF
Dalia Kiseliūnaitė
 
1989: 3(1) priedas Kuršu valodas izpētes uzdevumi un perspektīvas Anotacija   PDF
Ojārs Bušs
 
T. 5, Nr. 1 (1969) L. Baldauf. Der Gebrauch der Pronominalform des Adjektivs im Litauischen Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
T. 10, Nr. 1 (1974) L. Bednarczuk, Indo-European Parataxis Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 8, Nr. 1 (1972) La. spalgs reikšmės ir kilmė Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
1051 - 1100 iš 2167 << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045