Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Du žemaitiški XVIII a. vidurio laiškai Anotacija   PDF
Jurgis Lebedys, Vincas Urbutis
 
2005: 6 priedas Dvejopi toponimų dūriniai Anotacija   PDF
Kazimieras Kuzavinis
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Dviejų retų žodžių etimologijos Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Dvieļu nosaukumu semantika, cilme un areālā izplatība Anotacija   PDF
Ilga Jansone
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Dvikamienių asmenvardžių trumpinių kilmė ir sandara: lie. dau(C)- Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Dvikamienių lietuvių vyrų vardų kirčiavimas: pirmųjų dėmenų tvirtapradė priegaidė Anotacija   PDF
Antanas Pakerys
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Dvikamienių vardų su kamienu vaid- raidos bruožai lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Dvikamienių vardų trumpinių paveldas vilniškių areale Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
1977: 2 priedas Dviskaitos kategorijos likimas ir baltų-slavų linksnių opozicijų dinamika Anotacija   PDF
Владимир Константинович Журавлёв, K. Kedaitis
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo raida pietų ir rytų aukštaičių vilniškių paribio šnektose Anotacija   PDF
Vilija Lazauskaitė-Ragaišienė
 
T. 35, Nr. 1 (2000) E. Bojtár, Foreword to the Past. A Cultural History of the Baltic People Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 37, Nr. 1 (2002) E. E. Uotila, Selected Loans into Finnish and Baltic-Finnic Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 17, Nr. 2 (1981) E. Jakaitienė. Lietuvių kalbos leksikologija Anotacija   PDF
Juozas Pikčilingis
 
T. 12, Nr. 2 (1976) E. Tônisson, Die Gauja-Liven und ihre materielle Kultur (11. Jh. - Anfang 13. Jhs.) Ein Beitrag zur ostbaltischen Frühgeschichte Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Early Treatments of Palatalization in the Declension of Latvian Nouns Anotacija   PDF
Trevor G. Fennell
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Eiche A. Latvian declinable and indeclinable participles: their syntactic function, frequency and modality. Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Ein lettisches Ableitungssuffix im Zigeunerischen Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Ein slawisches Lehnwort in der „Postille“ des Mikalojus Daukša und seine synonymischen und phraseologischen Beziehungen
Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Einiges über die estnisch-lettischen Beziehungen Anotacija   PDF
Enn Ernits
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Elena Grinaveckienė Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Elena Stadnik-Holzer (Hrsg.), Baltische un slavische Prosodie Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Emma Geniušienė, Passive constructions in Lithuanian Anotacija   PDF
Birutė Spraunienė
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Emocijos: jų atpažinimas ir kai kurie akustiniai požymiai Anotacija   PDF
Sigita Dereškevičiūtė, Asta Kazlauskienė
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Endzelyno dėsnio statistinė analizė: daiktavardis ir būdvardis Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Energetinė šiaurės žemaičių tarmės priegaidžių fonetinės prigimties interpretacija Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Erdvilas Jakulis, Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Ergativity, language universals and transitivity: a reply to criticism Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Erichas Hofmanas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Errata Anotacija   PDF
- -
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Errata Anotacija   PDF
- -
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Erstlinge Lettischen Drucks – Kristofora Fīrekera rakstība iespiestā veidā Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose latvių kalbos veiksmažodžiuose Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose lietuvių kalbos veiksmažodžiuose Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Etimologijos (liet. grìsti „eiti, žengti, veržtis“, grìžti „sukti“) Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Etimologijos pastabos Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Etimologijos pastabos II Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Etimologijos pastabos III Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Etimologijos pastabos IV: váikščioti Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Etimologijos pastabos V. Nomina postverbalia indas, pergas, išeiga ir kt. Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Etimologijos smulkmenos (la. vaîgs ‘veidas; skruostas’ ir lie. áušti / la. aũksts ‘šaltas’) Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Etimologijos: I. lìpti „kopti (steigen)“, II. trìsti „bėgti, šuoliuoti“ Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
1977: 2 priedas Etnolingvistiniai santykiai priešistorinėje Šiaurės rytų Europoje Anotacija   PDF
Leszek Bednarczuk
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Etymologica Anotacija   PDF
Kazimieras Kuzavinis
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Eufemistiniai gyvatės pavadinimai Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė, Marius Smetona
 
2005: 6 priedas Eufemizmai tarmėse ir tautosakoje: problemos ir perspektyvos Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 9, Nr. 2 (1973) F. de Sosiūro laiškas J. Zubatui Anotacija   PDF
Arnoldas Piročkinas
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Fennell T. G., Gelsen H. A grammar of Modern Latvia Anotacija   PDF
Jonas Kabelka
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Filologinis Aleksandro Luočio salto: Трумпасъ Kатехизмасъ (1865) verčiamas Trumpu Katechizmu (1874) Anotacija   PDF
Giedrius Subačius
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Fonologinė kirčio raidos baltų kalbose interpretacija Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Fonologinė kirčio raidos baltų kalbose interpretacija Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
801 - 850 iš 2167 << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045