Die Nichtbeachtung des Baltischen im E. Brerewoods Enqvireies Tovching the Diversity of Langvuages, and Religions... (1614)

Pietro Umberto Dini

Anotacija


BALTŲ KALBŲ NEMINĖJIMAS E. BREREWOODO VEIKALE „ENQVIREIES...“ (1614)

Santrauka

Anglo E. Brerewoodo 1614 m. išleistas veikalas baltistikos istorijai įdomus tuo, kad jame išdėstytoje pasaulio kalbų klasifikacijoje jokios baltų kalbos neminimos. Tai neturėtų per daug stebinti, jei iš kitų veikalo skyrių nepaaiškėtų, kad prūsų, lietuvių bei žemaičių pagonys Brerewoodui buvo gerai žinomi. Mėginant suprasti baltų kalbų visiško neminėjimo priežastį, prieinama prie išvados, kad aptariamame veikale išdėstyta originali ilirų kalbos koncepcija užpildė vietą, kurią Renesanso laikais tradiciškai užim­davo baltų kalbos. Vis dėlto keista, kad Brerewoodas jų neskiria nė prie slavų kalbų.


DOI: 10.15388/baltistica.31.2.377

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.