Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Daugiaskiemenių vardažodžių kilnojamosios kirčiavimo paradigmos raida lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dauguvos intakų hidroniminė analizė potamonimų stratifikacijos aspektu Anotacija   PDF
Laimute Balode
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Daukšos katekizmo šaltinių klausimu Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Daukanto paburmiai „guviai, smarkiai“ sąsaja su padùrmu „t.p.“ platesniame žemaičių ypatingos darybos prieveiksmių fone ir dar šis tas apie pr. dūrai „baikštūs“ ir sl. *durъ „kvailas; baikštus“ Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
1998: 5 priedas Dažas problēmas latviešu literārās valodas izveides procesā Anotacija   PDF
Jānis Rozenbergs
 
1998: 5 priedas Dažas valodas īpatnības senākā posma latgaliešu rakstu avotos Anotacija   PDF
Anna Stafecka
 
1977: 2 priedas Dažas vārdu radniecības problēmas (pēc dialektu atlanta materiālem) Anotacija   PDF
M. Graudiņa
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Dažas zilbes veidojuma īpatnības Vidzemes sēliskajās izloksnēs Anotacija   PDF
Maija Poiša
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Daži hipotētiski baltismi vietu nosaukumos rietumos no Vislas Anotacija   PDF
Valija Dambe
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Daži Salacas baseina hidronīmi Anotacija   PDF
Marta Rudzīte
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Daži semantiski atšķirīgi homoģenētiski krāsu nosaukumi latviešu un lietuviešu valodā (zils : žilas, ruds : rudas) Anotacija   PDF
Anta Trumpa
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Dažu Ziemeļrietumvidzemes aizgūto leksēmu dinamika Anotacija   PDF
Elga Kagaine
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Deiktinės sistemos baltų kalbų tarmėse Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dėl Šaukėnų náms ~ nãmas Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Dėl 3 cond. galūnės -tuo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Dėl Frisching kilmės Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Dėl išgirsti, prabilti tipo ingresyvų Daukšos Postilėje Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Dėl kuršių vardo etimologijos Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Dėl Lietuvos vardo 1009 metais (Šv. Brunono misija) Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Dėl priesakio vartojimo ir kilmės Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl u kamieno būdvardžių ir jų abstraktų kirčiavimo raidos Anotacija   PDF
Vilija Lazauskaitė
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Dėl wisesi tur ischpažinti Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Dėl akcentinės lietuvių kalbos vardažodžių priesagų galios Anotacija   PDF
Antanas Pakerys
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Dėl akūto ir cirkumflekso skyrimo rytų Lietuvos tarmėse Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Dėl asmeninių įvardžių dviskaitos kilmininko kai kurių formų kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Dėl asmeninių įvardžių formų (mūs)-uje ir (mūs)-yje kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Dėl asmenvardžio Výtautas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Dėl balsių e ir ē kai kurių pakitimo atvejų žemaičių dūnininkų tarmėje Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Dėl balt.-sl. „žemė“ ir „saulė“ kilmės Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Dėl baltų *ei ir raidos lietuvių žemaičių tarmėse Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Dėl baltų *pat(is), *pat(n)ī pirminės reikšmės ir gramatinio statuso Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Dėl baltų ŏ-/ā-kamienių daiktavardžių gretybių Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Dėl baltų kalbotyros istoriografijos Renesanso paleokomparatyvizmo laikotarpiu Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Dėl baltų kalbų šaukšto ir skydo pavadinimų kilmės Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Dėl "Baltų kalbų įvardžių" korektūros klaidų Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
1977: 2 priedas Dėl baltų kalbų nenominatyvinės praeities Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Dėl baltų substrato Balstogės vaivadijoje (Lenkijoje) Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Dėl būdvardžių su priesaga -intelis () kilmės Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Dėl cirkumfleksinės metatonijos išvestiniuose lietuvių kalbos daiktavardžiuose Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl cirkumfleksinės metatonijos lietuvių kalbos dūriniuose Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Dėl dabartinės lietuvių kalbos negimininių įvardžių linksniavimo sistemų susidarymo ir raidos Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
2005: 6 priedas Dėl daiktavardžio bevardės giminės išnykimo priežasčių lietuvių ir latvių kalbose (tezės) Anotacija   PDF
Kari Liukkonen
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Dėl diskusijos veiksmažodžio veikslo klausimu Anotacija   PDF
Elzė Galnaitytė
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Dėl dvibalsių dėmenų ilgumo žymėjimo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Dėl dviejų šnektų priegaidžių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Dėl dviejų tarminių ypatybių kilmės Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Dėl esamojo laiko priešdėlinių formų kirčiavimo kai kuriose rytinėse lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl galinių *le junginių raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Dėl indoeuropiečių „ugnies“ vardų Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dėl įvardžių alvienas resp. ãliai vienas kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
601 - 650 iš 2167 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045