Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Dėl asmeninių įvardžių dviskaitos kilmininko kai kurių formų kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Dėl asmeninių įvardžių formų (mūs)-uje ir (mūs)-yje kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Dėl asmenvardžio Výtautas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Dėl balsių e ir ē kai kurių pakitimo atvejų žemaičių dūnininkų tarmėje Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Dėl balt.-sl. „žemė“ ir „saulė“ kilmės Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Dėl baltų *ei ir raidos lietuvių žemaičių tarmėse Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Dėl baltų *pat(is), *pat(n)ī pirminės reikšmės ir gramatinio statuso Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Dėl baltų ŏ-/ā-kamienių daiktavardžių gretybių Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Dėl baltų kalbotyros istoriografijos Renesanso paleokomparatyvizmo laikotarpiu Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Dėl baltų kalbų šaukšto ir skydo pavadinimų kilmės Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Dėl "Baltų kalbų įvardžių" korektūros klaidų Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
1977: 2 priedas Dėl baltų kalbų nenominatyvinės praeities Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Dėl baltų substrato Balstogės vaivadijoje (Lenkijoje) Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Dėl būdvardžių su priesaga -intelis () kilmės Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Dėl cirkumfleksinės metatonijos išvestiniuose lietuvių kalbos daiktavardžiuose Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl cirkumfleksinės metatonijos lietuvių kalbos dūriniuose Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Dėl dabartinės lietuvių kalbos negimininių įvardžių linksniavimo sistemų susidarymo ir raidos Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
2005: 6 priedas Dėl daiktavardžio bevardės giminės išnykimo priežasčių lietuvių ir latvių kalbose (tezės) Anotacija   PDF
Kari Liukkonen
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Dėl diskusijos veiksmažodžio veikslo klausimu Anotacija   PDF
Elzė Galnaitytė
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Dėl dvibalsių dėmenų ilgumo žymėjimo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Dėl dviejų šnektų priegaidžių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Dėl dviejų tarminių ypatybių kilmės Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Dėl esamojo laiko priešdėlinių formų kirčiavimo kai kuriose rytinėse lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl galinių *le junginių raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Dėl indoeuropiečių „ugnies“ vardų Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dėl įvardžių alvienas resp. ãliai vienas kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
1994: 4 priedas Dėl įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimo raidos Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Dėl junginių *lē, *rē, *sē Mielagėnų areale Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Dėl junginių laˑ, lɛˑ raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Dėl K. Sirvydo "Punktų sakymų" genezės ir kalbos Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Dėl kai kurių įvardžių kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dėl kai kurių lietuvių pavardžių lyčių bei jų etimologijų Anotacija   PDF
Vitalija Maciejauskienė
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Dėl kai kurių žodžių kilmės Anotacija   PDF
Kazimieras Kuzavinis
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Dėl kankorėžių pavadinimų kilmės Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Dėl keleto retesnių liaudinių vaivorykštės pavadinimų Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Dėl keleto retų vietovardžių kilmės (Greikónys, Grìkapėdis, Plasapnỹkai, Pušė́nai, Silgiónys, Tauliùkai, Vaĩsodžiai) Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Dėl kelių lietuvių kalbos tarmių ypatybių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Dėl kelių Marijampolės apskrities vandenvardžių, papildžiusių ir patikslinusių esamus hidronimijos duomenis Anotacija   PDF
Dalia Sviderskienė
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Dėl kiekybinės slavizmų adaptacijos raidos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
1972: 1 priedas Dėl kilmininko ir galininko su bendratimi vartojimo tikslo aplinkybei reikšti Anotacija   PDF
Arnoldas Piročkinas
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Dėl kirčio atitraukimo priežasčių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl kirčiuotų pusilgių balsių prozodijos Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Dėl kuršių kalbos palikimo Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Dėl la. birīte „(mal.) avelė“ kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Dėl laiko kilmininko vartojimo lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Dėl Latgalės „giliųjų šnektų“ daugiskaitos kilmininko su -ūs kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Dėl latvių senųjų tekstų vienaskaitos lokatyvo Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl lie. ãmas Anotacija   PDF
Rolandas Kregždys
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl lie. bùvo kilmės
Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Dėl lie. čiū̃tė „kankorėžis“ kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
601 - 650 iš 2126 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045