T. 36, Nr. 2 (2001)

Turinys

Straipsniai

On the origin of the Baltic and Slavic o-stem genitive singular Suffix *-ād PDF
Kenneth Shields 165-171
Pronoms neutres et règle SVO en vieux prussien PDF
Daniel Petit 173-188
Ar prūsų kalboje egzistavo lie. tekė́ti, tẽka veiksmažodžių tipas? PDF
Erdvilas Jakulis 189-192
Прус. gaylux E 661 ‘горностай’ и др.-рус. бѣлъка общая модель двух новшеств PDF
Анатолий Павлович Непокупный 193-203
Lie. (trm.) zablỹs „Gobio gobio (L.)“ PDF
Vincas Urbutis 204
Kelios mintys dėl latvių senųjų raštų vienaskaitos kilmininko su -as ir daugiskaitos kilmininko su -us PDF
Albertas Rosinas 205-217
Lie. (ž.) skrõdelis „greitpolkė“ PDF
Vincas Urbutis 218
Dėl latvių senųjų tekstų vienaskaitos lokatyvo PDF
Albertas Rosinas 219-222
1759 metų „Ziwato“ i ir priebalsinio kamieno daiktavardžiai ir jų raida
PDF
Sonata Vaičiakauskytė 223-236
Veiksmažodiniai būdvardžiai su priesagomis -tinis () ir -tinas(-a) XVI–XVII a. raštuose PDF
Saulius Ambrazas 237-244
Dėl priesagos -ynas vedinių kirčiavimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose PDF
Vilija Lazauskaitė-Ragaišienė 245-251
Statistinė fonemų distribucija lietuvių bendrinės kalbos pradiniuose, vidiniuose ir galiniuose skiemenyse PDF
Vida Karosienė, Aleksas Girdenis 253-266
Lie. apgėlaĩ, ãpgėlės, apgė́los ir kt.
PDF
Rūta Buivydienė 267-276
„Gužutis vaiką parnešė!“ (Nepaprasta žmogaus kilmė frazeologijoje) PDF
Birutė Jasiūnaitė 277-297
Lietuvos totorių pavardžių formavimasis XV–XVII a. PDF
Jūratė Čirūnaitė 299-306

Recenzijos

B. Forssman, Lettische Grammatik PDF
Albertas Rosinas 307-315
P. Vanags, Luterāņu rokasgrāmatas avoti PDF
Albertas Rosinas 315-317
Baltu filoloģija PDF
Albertas Rosinas 317-320
J. Bretkūnas, Giesmes Duchaunas PDF
Juozas Karaciejus 320-324
V. Rimša, Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo PDF
Artūras Judžentis 325-327
Язык и культура. Факты и ценности PDF
Regina Venckutė 327-331

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 332-334

Autorių adresai

Autorių adresai PDF
  335-336


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045