Pronoms neutres et règle SVO en vieux prussien

Daniel Petit

Anotacija


BEVARDĖS GIMINĖS ĮVARDŽIAI IR SVO TAISYKLĖ PRŪSŲ KALBOJE

Santrauka

Nagrinėjama bevardės giminės įvardžių galūnių -a ir -an distribucija prūsų III Katekizme. Iškeliama prielaida, kad galūnę -a turėjo bevardės giminės vardininkas, o galūnę -an - bevardės giminės galininkas. Vargu ar tokia distribucija, kuri prieštarauja indoeuropiečių bevardės giminės, neskiriančios vardininko ir galininko, esmei, atspindi pačios prūsų kalbos raidos etapą; ji veikiausiai rodo vertėjo polinkį žymėti galininką galūne -an, nepaisant žodžių gramatinės giminės.

 


DOI: 10.15388/baltistica.36.2.559

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.