T. 40, Nr. 1 (2005)

Turinys

Straipsniai

A note of the Proto-East Baltic vowel system PDF
William R. Schmalstieg 5-7
Noises and nuisances in Balto-Slavic and Indo-European PDF
Frederik Kortlandt 9-11
Lituanien núogas, vieux slave nagŭ PDF
Sylvain Patri 13-20
Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno Postilės perikopėse PDF
Bronius Maskuliūnas 21-29
Jono Rėzos 1625 m. psalmyno kirčiavimas PDF
Jonas Palionis, Mindaugas Strockis 31-44
Adutiškio šnektos balsių [] / [a.] trukmė ir spektrai PDF
Aleksas Girdenis 45-55
Dėl Palūšės arealo aukštutinio pakilimo balsių fonologinio statuso PDF
Vytautas Kardelis 57-67
Atitrauktinio kirčio priegaidės šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje PDF
Zofija Babickienė 69-76
Joniškio šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių linksniavimas PDF
Aušra Kaikarytė 77-93
Dėl Lietuvos vardo 1009 metais (Šv. Brunono misija) PDF
Vytautas Mažiulis 95-97
Vienkamieniai asmenvardžiai su lie. darg-: jų pamatas ir ryšiai su dvikamieniais asmenvardžiais PDF
Daiva Sinkevičiūtė 99-111

Recenzijos

Daniel Petit, Apophonie et catégories grammaticales dans les langues baltiques PDF
Bonifacas Stundžia 113-118
Erdvilas Jakulis, Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai PDF
Miguel Villanueva Svensson 118-122
Jay H. Jasanoff, Hittite and the Indo-European verb PDF
Miguel Villanueva Svensson 122-126

Informacija

Jonas Kabelka – baltistas ir leksikografas PDF
Regina Venckutė, Vytautas Vitkauskas 127-132
Autorių adresai PDF
- - 139-140

Nurodymai autoriams

Žurnale Baltistica vartojami bei vartotini sutrumpinimai PDF
  133-138


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045