T. 34, Nr. 1 (1999)

Turinys

Straipsniai

"Kortlandt’s hypothesis" and Old Prussian stress PDF
Steven Young 5-15
Old Prussian verb classes PDF
Frederik Kortlandt 17-21
Further thoughts on genitive constructions PDF
William R. Schmalstieg 23-35
Infinitival relative clauses in Baltic and Slavonic PDF
Axel Holvoet 37-53
Dėl kiekybinės slavizmų adaptacijos raidos PDF
Vytautas Kardelis 55-67
A note on pecku ‘vieh, cattle’ PDF
William R. Schmalstieg 68
North European *KulP- ‘beak, snout’ PDF
Rick Derksen 69-76
Nei paukštis, nei grybas, tik marga žuvelė PDF
Vincas Urbutis 77-80
Dviejų retų žodžių etimologijos PDF
Simas Karaliūnas 81-88
Dėl lietuvių daiktavardžio žmogùs : žmónės kilmės PDF
Alfred Bammesberger 89-92
Ne Dãnė, o Dañgė PDF
Vytautas Mažiulis 93-98
Latv. āpša ‘deer’ – a real word or a ghost from dictionaries of the 17th century PDF
Pēteris Vanags 99-104
A reply to Schmalstieg PDF
Jules F. Levin 105-108

Recenzijos

V. Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, IV PDF
William R. Schmalstieg 109-115
R. Buivydienė, Lietuvių kalbos giminystės pavadinimai PDF
Birutė Kabašinskaitė 115-120
Woͤrter=Buͤchlein PDF
Vincas Urbutis 120-123
Балто-славянские исследования 1997 PDF
Algirdas Sabaliauskas 123-124

Informacija

Autorių adresai PDF
- - 130-131

In memoriam

Terje Mathiassen PDF
Evalda Jakaitienė, Bonifacas Stundžia 125-127
Elena Grinaveckienė PDF
Kazys Morkūnas 128-129

Errata

Klaidų atitaisymas PDF
 


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045