T. 30, Nr. 1 (1995)

Turinys

Straipsniai

M. Miežinio žodyno leticizmai PDF
Vincas Urbutis 5-28
Dėl baltų kalbų šaukšto ir skydo pavadinimų kilmės PDF
Simas Karaliūnas 29-39
Lithuanian akýlas PDF
Eric P. Hamp 40
Etimologijos pastabos IV: váikščioti PDF
Wojciech Smoczyński 41-43
Dėl balt.-sl. „žemė“ ir „saulė“ kilmės PDF
Vytautas Mažiulis 45-48
Wagen und Pferd in Sprache und Kultur der alten Preussen PDF
Rainer Eckert 49-59
Dėl pr. „saulės šventė“ PDF
Vytautas Mažiulis 60
Kelios pastabos apie prūsų kalbos daiktavardžių ī kamieno raidą PDF
Saulius Ambrazas 61-66
Häufigkeit der Phoneme und die phonologische Wertung der litauischen Diphtonge PDF
Aleksas Girdenis, Vida Karosienė 67-78
Centrinės šiaurės žemaičių tarmės prozodija sociolingvistiniu aspektu PDF
Irena Ieva Mažiulienė 79-91
Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas morfologinės akcentologijos požiūriu PDF
Aleksejus Andronovas 93-100
Borussica 5: root vocalism in Prussian infinitives PDF
Letas Palmaitis 101-104
Zusammenfall der Velare und Labiovelare (corrigenda) PDF
Olegas Poliakovas 105-106

Recenzijos

Linguisticae scientiae collectanea. Ausgewählte Schriften von Wolfgang P. Schmid PDF
Vytautas Mažiulis 107-108
Pietro U. Dini, L'inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas PDF
Vytautas Ambrazas, Zigmas Zinkevičius 108-110
Juozas Čiulda, Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles PDF
Jonas Palionis 111-115

Informacija

Antroji Jono Kazlausko konferencija PDF
Bonifacas Stundžia 116
Pranui Skardžiui skirta konferencija PDF
Saulius Ambrazas 116-117

In memoriam

Aleksandras Vanagas PDF
Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas 118-119


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045