T. 53, Nr. 2 (2018)

Turinys

Straipsniai

Proto-Baltic? PDF
Frederik Kortlandt 175-185
Latvių kalbos vardažodžių priesagų priegaidžių kilmė PDF
Vytautas Rinkevičius 187-229
vix aliquot Viri eam Linguam intelligunt ar vix aliqvot Viri ʃenes eam Lingvam intelligunt?  Johannes Amos Comenius apie prūsų kalbos mirtį PDF
Ilja Lemeškin 231-244
Bazelio pėdsakas tarpdisciplininių tyrimų fone: rašysenos ekspertizė PDF
Diego Ardoino 245-261
Vėluojanti kalbinė raida: gramatinės ypatybės PDF
Ingrida Balčiūnienė, Laura Kamandulytė-Merfeldienė 263-291
Pedersen’s law and the rise of distinctive tone in Baltic and Slavic PDF
Frederik Kortlandt 293-301
Nežinomi Lietuvos Metrikos dvikamieniai asmenvardžiai su pirmaisiais apeliatyviniais dėmenimis PDF
Daiva Sinkevičiūtė 303-325
A note on Old Prussian epigram PDF
Frederik Kortlandt 217-329

Recenzijos

Rolandas Mikulskas, Copular constructions in Lithuanian PDF
Vaiva Žeimantienė 331-339
Wolfgang Kehrein, Björn Köhnlein, Paul Boersma, Marc van Oostendorp (eds.),Segmental structure and tone PDF
Evaldas Švageris 339-349

In memoriam

Adelė Valeckienė PDF
Jūratė Pajėdienė 351-355
Zigmas Zinkevičius PDF
Regina Venckutė 356-366
Vytautas Ambrazas-Dubindris PDF
Jūratė Pajėdienė 367-371


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045