The linguistic position of the Prussian second catechism

Frederik Kortlandt

Anotacija


PRŪSŲ ANTROJO KATEKIZMO KALBINIS STATUSAS

Santrauka

Prūsų antrojo katekizmo gramatinė sistema yra tapati pirmojo katekizmo gramatinei sistemai ir laikytina daug archajiškesne už trečiojo katekizmo (Enchiridiono) gramatinę sistemą. Straipsnyje pateikiamų duomenų nuoseklus pobūdis rodo, kad prūsų kalbos tekstus reikia vertinti kaip rimtus gyvos, nors ir mirštančios, kalbos XVI a. paminklus.

DOI: 10.15388/baltistica.37.2.691

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.