Vardažodinių hibridinių priesagų vedinių, pavadinančių asmenis, ir bendrašaknių skolinių konkurencija dabartinėje lietuvių kalboje

Bonifacas Stundžia, Lina Inčiuraitė-Noreikienė

Anotacija


Straipsnyje analizuojama, kaip hibridiniai vardažodiniai priesagų vediniai, pavadinantys asmenis,  konkuruoja tarpusavyje (pvz., atlant-inink-as, atlant-iet-is, ‘aNATO šalininkas’ ← Atlant-as) ir su tos pačios darybos kategorijos bendrašakniais koreliaciniais vediniais, arba priesaginiais skoliniais (pvz., strateg-inink-as, strategij-a / strateg-ist-as, strategij-a), bei bendrašakniais paprastaisiais skoliniais (pvz., strateg-inink-as, / strateg-as, ) dabartinėje lietuvių kalboje. Siekiama nustatyti vardažodinių priesaginių asmenų pavadinimų su skolintomis šaknimis konkurencinius modelius ir išsiaiškinti, kiek darybiškai įvairūs yra konkuruojantys hibridiniai ir koreliaciniai vediniai, koks jų vartosenos dažnis, pagal kurį siūloma skirti stipriąją ir silpnąją konkurenciją. Tyrimui medžiaga rinkta iš elektroninio tarptautinių žodžių žodyno „Interleksis“, Dabartinės lietuvių kalbos žodyno, Bendrinės lietuvių kalbos žodyno, Lietuvių kalbos žodyno, Naujažodžių duomenyno, Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno ir interneto šaltinių.

 

DOI: 10.15388/baltistica.57.2.2486

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.