Ciešamās kārtas perfekta formu variācijas latviešu valodā

Kristīne Levāne-Petrova

Anotacija


Rakstā ir analizētas ciešamās kārtas perfekta formas, to izplatība un lietojums latviešu valodā. Pētījums ir veikts “Līdzsvarotajā mūsdienu latviešu valodas korpusā” (LVK2018), “Latviešu valodas runas korpusā” (LaRKo) un “Latviešu valodas runas atpazīšanas korpusā”.

Palīgdarbības vārds tikt (vienkāršie laiki) un palīgdarbības vārds būt (saliktie laiki) kopā ar pagātnes ciešamās kārtas divdabi veido ciešamās kārtas formas latviešu valodā, tomēr latviešu valodā ir iespējamas arī pasīva konstrukcijas ar diviem vai pat trim palīgdarbības vārdiem, kas izsaka statiskās un dinamiskās pasīva formas, tomēr latviešu valodniecībā tiek pausts uzskats, ka šādas pasīva formas (ir ticis darīts, ir bijis darīts) netiek lietotas regulāri un sistemātiski latviešu valodā.

Tādējādi raksta pirmajā daļā aplūkots, cik izplatītas un lietotas ir dinamiskā pasīva perfekta formas, savukārt raksta otrajā daļā aplūkota statiskā pasīva perfekta formu izplatība un lietojums latviešu valodā (LVK2018). Lai iegūtu pilnīgāku ainu par ciešamās kārtas perfekta formu izplatību latviešu valodā, raksta trešajā daļā aplūkota to izplatība un lietojums runas datos (LaRKo) un “Latviešu valodas runas atpazīšanas korpusā”.


DOI: 10.15388/baltistica.54.1.2371

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.