Bazelio glosos prūsas ir Prahos baltai

Ilja Lemeškin

Anotacija


Straipsnyje, pasirėmus J. Schaekeno paleografinio bei kodikologinio pobūdžio išvadomis, svarstomas Bazelio epigramos autorystės klausimas. Perrašytoją vardu Petrus Fru., kuris figūruoja kodekso antrosios dalies kolofone, siekiama sutapatinti su Petru iš Karaliaučiaus Lyvenikės, įgijusiu Prahos miestiečio teises 1382 m. XIV amžiaus antrosios pusės Prahos baltai siejami su kunigaikščio Butauto dvaru.

DOI: 10.15388/baltistica.48.1.2177

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.