Case system and translation strategy in the Old Prussian Enchiridion

Daniel Petit

Anotacija


PRŪSŲ ENCHIRIDIONO LINKSNIAVIMO SISTEMA IR VERTIMO STRATEGIJA

Santrauka

Prūsų kalbos paminkluose, ypač Enchiridione (1561), linksnių formos dėl vokiečių kalbos įtakos yra labai dažnai painiojamos, todėl linksniavimo sistemą rekonstruoti sunku. Šio straipsnio tikslas – aptarti įvairiopą vokiečių kalbos įtaką prūsų kalbos linksnių formoms ir aprašyti vadinamąsias „mišriąsias konstrukcijas“ (pvz., sen stesmu [D] wirdan [A] „su žodžiu“).


DOI: 10.15388/baltistica.42.3.1179

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.