Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 3, Nr. 1 (1967) A note on certain Balto-Slavic accusatives Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 41, Nr. 1 (2006) A note on Lith. su ‘with’ Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 43, Nr. 2 (2008) A note on the *-ā stem nominative, dative, accusative and instrumental singular cases in Balto-Slavic Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 31, Nr. 2 (1996) A note on the Lithuanian locative singular ending in -e Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 3, Nr. 2 (1967) A. Ozola dienas zinātniskā konference Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) A. Pakerys, Akcentologija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 16, Nr. 2 (1980) A. Paulauskienė. Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos Anotacija   PDF
Nijolė Sližienė
 
T. 20, Nr. 2 (1984) A phonaesthetic rule of Baltic Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 15, Nr. 2 (1979) A. Piročkinas. Prie bendrinės kalbos ištakų. V., 1977, 288 p.; J. Jablonskis - bendrinės kalbos puoselėtojas. V., 1978, 278 p. Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 13, Nr. 2 (1977) A. Reķēna, Amatniecība leksikas dažās Latgales dienvidu izloksnēs un tās sakari ar atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 34, Nr. 1 (1999) A reply to Schmalstieg Anotacija   PDF
Jules F. Levin
 
T. 27, Nr. 2 (1994) A. Rosinas. Baltų kalbų įvardžiai Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) A. Rosinas, Baltų kalbų įvardžiai Anotacija   PDF
Olegas Poliakovas
 
T. 27, Nr. 2 (1994) A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 16, Nr. 2 (1980) A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija iki 1940 m. Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) A. Salys, Raštai Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 3, Nr. 2 (1967) A. Senn. Handbuch der litauischen Sprache, I. Anotacija   PDF
Juozas Balčikonis
 
T. 20, Nr. 1 (1984) A. Vanagas, Lietuvių hidronimų žodynas Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) A. Vanagas, Lietuvos TSR hidronimų daryba Anotacija   PDF
Evalda Jakaitienė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Academia grammaticorum Salensis Anotacija   PDF
Kęstutis Bredelis
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Academia Grammaticorum Salensis Quarta Anotacija   PDF
Rolandas Mikulskas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Academia grammaticorum Salensis tertia Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Academia Grammaticorum Salensis Tertia Decima Anotacija   PDF
Benita Riaubienė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Academia Grammaticorum Salensis V–VII Anotacija   PDF
Erika Jasionytė, Jurgis Pakerys
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Accentual dublets in Daukša’s works Anotacija   PDF
Steven Young
 
2011: 7 priedas Accentuation of masculine monosyllabic nouns of Susak speakers in New Jersey Anotacija   PDF
Miriam-Maria Shrager
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Acta Baltico-Slavica, Białostockie Towarzystwo Naukowe Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Acta Baltico-Slavica. III, Baltica in honorem Iohannis Otrębski Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Adelė Laigonaitė Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Adelė Valeckienė Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Adesyvas Mikalojaus Daukšos Postilėje Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Adjektīvi G. Manceļa vārdnīcā „Lettus“ (1638)
Anotacija   PDF
Aina Blinkena
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Adnominal Possessives in Modern Lithuanian Anotacija   PDF
Laimutis Valeika
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Adolf Erhart Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Adutiškio šnektos balsių [] / [a.] trukmė ir spektrai Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Aina Mārīte Urdze, Ideophone in Europa. Die Grammatik der lettischen Geräuschverben Anotacija   PDF
Dalia Kiseliūnaitė
 
1989: 3(1) priedas Aizguvums – semantikas diferencētājs Anotacija   PDF
Antoņina Reķēna
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Akadēmiķa Jāņa Endzelīna zinātniskā darbība Padomju Latvijā Anotacija   PDF
Aina Blinkena, Rūdolfs Grabis
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Akcentologinis mažmožis Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Akustinių požymių koreliacijos svarba lietuvių kalbos priegaidžių skyrimui Anotacija   PDF
Evaldas Švageris
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Albertas Rosinas Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Albertas Rosinas, Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra: sinchronija ir diachronija Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Aleksandras Vanagas Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Aleksas Girdenis Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Aleksas Girdenis (red.), Purpura iszganima mukos Iezusa Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė, Regina Venckutė
 
T. 53, Nr. 1 (2018) Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“ Anotacija   PDF
Jolita Urbanavičienė, Jurgita Jaroslavienė
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Alfred Bammesberger, Abstraktbildungen in den baltischen Sprachen (Ergänzungshefte zur Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen, Nr. 22) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Alfredas Senas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Algirdas Sabaliauskas Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 44, Nr. 1 (2009) All’s well that ends well Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
301 - 350 iš 2148 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045