Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Academia Grammaticorum Salensis Tertia Decima Anotacija   PDF
Benita Riaubienė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Academia Grammaticorum Salensis V–VII Anotacija   PDF
Erika Jasionytė, Jurgis Pakerys
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Accentual dublets in Daukša’s works Anotacija   PDF
Steven Young
 
2011: 7 priedas Accentuation of masculine monosyllabic nouns of Susak speakers in New Jersey Anotacija   PDF
Miriam-Maria Shrager
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Acta Baltico-Slavica, Białostockie Towarzystwo Naukowe Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Acta Baltico-Slavica. III, Baltica in honorem Iohannis Otrębski Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Adelė Laigonaitė Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Adesyvas Mikalojaus Daukšos Postilėje Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Adjektīvi G. Manceļa vārdnīcā „Lettus“ (1638)
Anotacija   PDF
Aina Blinkena
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Adnominal Possessives in Modern Lithuanian Anotacija   PDF
Laimutis Valeika
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Adolf Erhart Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Adutiškio šnektos balsių [] / [a.] trukmė ir spektrai Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Aina Mārīte Urdze, Ideophone in Europa. Die Grammatik der lettischen Geräuschverben Anotacija   PDF
Dalia Kiseliūnaitė
 
1989: 3(1) priedas Aizguvums – semantikas diferencētājs Anotacija   PDF
Antoņina Reķēna
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Akadēmiķa Jāņa Endzelīna zinātniskā darbība Padomju Latvijā Anotacija   PDF
Aina Blinkena, Rūdolfs Grabis
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Akcentologinis mažmožis Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Akustinių požymių koreliacijos svarba lietuvių kalbos priegaidžių skyrimui Anotacija   PDF
Evaldas Švageris
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Albertas Rosinas Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Albertas Rosinas, Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra: sinchronija ir diachronija Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Aleksandras Vanagas Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Aleksas Girdenis Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Aleksas Girdenis (red.), Purpura iszganima mukos Iezusa Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė, Regina Venckutė
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Alfred Bammesberger, Abstraktbildungen in den baltischen Sprachen (Ergänzungshefte zur Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen, Nr. 22) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Alfredas Senas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Algirdas Sabaliauskas Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 44, Nr. 1 (2009) All’s well that ends well Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Aloyzas Vidugiris Anotacija   PDF
Laima Kalėdienė
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Alteuropa und das Baltikum Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Altlett. autis ‘Windeln’ und russ. dial. obut´ Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Altpreussisch bēi, bei, be Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Altpreussisch-lettische Sprachbeziehungen Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 28, Nr. 1 (1994) An unorthodox view of the 1.p.sg.subjunctive (optative) in Lithuanian Anotacija   PDF
Terje Mathiassen
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Anaforiniai įvardžiai - daiktavardžių variantai Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Analogijos vaidmuo latvių kalbos asmeninių įvardžių formų raidoje Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Anatolijus Nepokupnas Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Ancien prussien brote, brāti, duckti Anotacija   PDF
Witold Mańczak
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Anglų kalbos leksemų Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje interpretavimo klausimu Anotacija   PDF
Lionginas Pažūsis
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Animates in -g- Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
1989: 3(2) priedas Antanas Baranauskas akcentologas Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Antanas Klimas Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Antanas Lyberis Anotacija   PDF
Jonas Paulauskas
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Antanas Pakerys, Akcentologija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Antanas Salys Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Antano Salio 90-mečiui skirta konferencija Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Antoņina Reķēna Anotacija   PDF
Brigita Bušmane
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Antons Breidaks Anotacija   PDF
Anna Stafecka
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Antroji Aleksandro Vanago konferencija Anotacija   PDF
Veronika Adamonytė
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Antroji baltų-slavų konferencija Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Antroji Jono Kazlausko konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Antuanas Mejė Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
301 - 350 iš 2100 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045