Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Prienų šnektos žemutinių balsių kiekybė ir kiti skiriamieji bruožai Anotacija   PDF
Jurgita Jaroslavienė
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Priesaginiai Lietuvos oikonimai iš asmenvardžių Anotacija   PDF
Marytė Razmukaitė
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Priesagos -alas daiktavardžių kirčiavimo ypatybės Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Priesagos -ng- prūsų hidronimai Anotacija   PDF
Feliksas Daubaras
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Prieveiksminiai antriniai predikatyvai Anotacija   PDF
Loreta Vaičiulytė Semėnienė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Prijungiamieji laiko ribos sakiniai su jungiamuoju žodžiu net: semantika, gramatinės ypatybės, raida Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Prijungiamieji laiko sakiniai su ribos reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16–17 a. lietuviškuose raštuose Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Problemos nematyti Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Productive suffix ablaut in Baltic Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Prof. Jono Kazlausko gimtinės apylinkių vietovardžiai XVII a. metrikuose Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija Anotacija   PDF
Rūta Kazlauskaitė, Rima Bakšienė
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Protoide šaknis *leh3u – "lietis, tekėti..." baltų kalbose (liet. liūtìs ir lietùs)
Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Prūsistika K. O. Falko rankraštiniame palikime Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Prussiano māim III 10715 „mir“ Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Prūsų etimologijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Prūsų etimologijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Prūsų kalbos linksniavimo sistema ir jos kitimas Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Prūsų kalbos negimininių įvardžių formų kilmė Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Prūsų kalbos nuosakų sistema Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Prūsų kalbos nuosakų sistema Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Prūsų kalbos pirminių vardažodžių morfemų akcentinė galia Anotacija   PDF
Vytautas Rinkevičius
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Prūsų kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių kilmės klausimu Anotacija   PDF
Benita Lašinytė
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Prūsų kalbos veiksmažodžių struktūros ypatumai Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Prūsų onimų germanizavimo tyrimai K. O. Falko rankraščiuose Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė, Bonifacas Stundžia
 
2005: 6 priedas Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos Anotacija   PDF
Grasilda Blažienė
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Quelques observations sur les substantifs de genre neutre en vieux prussien Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 34, Nr. 1 (1999) R. Buivydienė, Lietuvių kalbos giminystės pavadinimai Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė
 
T. 22, Nr. 2 (1986) R. Eckert. Die Nominalstämme auf -i im Baltischen unter besonderer Berücksichtigung des Slawischen Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia, Regina Venckutė
 
T. 22, Nr. 2 (1986) R. Lanszweert. Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 31, Nr. 2 (1996) R. Przybytek, Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreussens Anotacija   PDF
Grasilda Blažienė
 
T. 31, Nr. 2 (1996) R. Roszko, Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 36, Nr. 1 (2001) R. Schmalstieg, The Historical Morphology of the Baltic Verb Anotacija   PDF
Axel Holvoet
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Rainer Eckert, Baltistische Studien (Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, Band 115, Heft 5) Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Rainer Eckert, Studien zur Sprache der lettischen Volkslieder Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Ramaškonių šnektos ir (i)i̯ŏ kamienų daiktavardžių kirčiavimo ypatybės
Anotacija   PDF
Nijolė Tuomienė
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Raymond Schmittlein, Les noms d'eau de la Lituanie Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Recent perspectives in the study of the Baltic metrics Anotacija   PDF
V. Voigt
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Redaktorių žodis Detali informacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno Postilės perikopėse Anotacija   PDF
Bronius Maskuliūnas
 
1998: 5 priedas Reģionālas dialektālas komparatīvkonstrukcijas salīdzinoši vēsturiskā aspektā Anotacija   PDF
Agris Timuška
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Reiner Eckert, Studien zur historischen Phraseologie der slawischen Sprachen Anotacija   PDF
Jonas Paulauskas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Reinis Bērtulis Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Rekreation als Überprüfung der Rekonstruktion Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Renesanso kalbotyros konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia, Giedrius Subačius
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Renginys, skirtas senųjų tekstų skaitmeninimui Anotacija   PDF
Gina Kavaliūnaitė, Birutė Kabašinskaitė, Ernesta Kazakėnaitė
 
1989: 3(2) priedas Retesnės lietuvių kalbos sudėtinių prijungiamųjų sakinių kontaktinių žodžių konstrukcijos Anotacija   PDF
Vytautas Būda
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Richard Pietsch. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung Anotacija   PDF
Ojārs Bušs, Valija Dambe
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Richard Pietsch, Deutsch-kurisches Wörterbuch Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Rick Derksen, Metatony in Baltic Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
1501 - 1550 iš 2178 << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045