Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Lietuvių kalbos gauti ir tekti: gramatinimo aspektai Anotacija   PDF
Erika Jasionytė
 
T. 38, Nr. 1-2 (2003) Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai Anotacija   Monografija   1 priedas   2–4 priedai
Erdvilas Jakulis
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Lietuvių kalbos atlaso rengimo klausimai Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Lietuvių kalbos būdvardžiai su priesaga *-u̯o- Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Lietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Lietuvių kalbos būsimojo laiko formantų raida Anotacija   PDF
Antanas Jakulis
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Lietuvių kalbos daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchija ir pagrindinės jos kitimo tendencijos (bendrinės kalbos ir žemaičių tarmės duomenimis) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Albertas Rosinas
 
1994: 4 priedas Lietuvių kalbos daiktavardžių ir įvardžių dviskaitos raida Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 1, Nr. 1 (1965) Lietuvių kalbos dalyvių ir veiksmažodžių konstrukcijos su ir bei jų slaviški atitikmenys Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Lietuvių kalbos garsynas Augusto Schleicherio „Litauische Grammatik“ Anotacija   PDF
Rima Bacevičiūtė
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Lietuvių kalbos germanizmų fonetiniai variantai Anotacija   PDF
Nijolė Čepienė
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Lietuvių kalbos imperatyvo morfemos -k(i) kilmė Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Lietuvių kalbos kiekybinė balsių kaita (apofonija) Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Lietuvių kalbos lyginamasis kilmininkas: skolinys ar archaizmas? Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Lietuvių kalbos pasyvo formavimasis ir sangrąžiniai veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Lietuvių kalbos postpoziciniai vietininkai Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Lietuvių kalbos prijungiamųjų sakinių struktūriniai tipai Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
1972: 1 priedas Lietuvių kalbos vardažodžio priesagų kirčio susiformavimas Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių kalbos veiksmažodžių reikšmė ir valentingumas Anotacija   PDF
Nijolė Sližienė
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių kalbos zoomorfizmų semantinės struktūros sistemiškumas Anotacija   PDF
Gražina Rosinienė
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Lietuvių mokslo kalbos tekstynas Anotacija   PDF
Aurelija Usonienė, Jonė Grigaliūnienė, Birutė Ryvitytė, Linas Būtėnas, Erika Jasionytė
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Lietuvių ortografijos skirtumai katalikų ir evangelikų reformatų raštuose (XVI–XVII a.): priebalsio /j/ ir diftongų /ai/, /ei/ rašyba Anotacija   PDF
Mindaugas Šinkūnas
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Lietuvių pavardžių skiemens struktūriniai tipai Anotacija   PDF
Regina Kliukienė, Deimantė Varatinskaitė
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Lietuvių sudurtinių oronimų darybos bruožai Anotacija   PDF
Dalia Kačinaitė
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Lietuvių vienaskaitos pirmojo ir antrojo asmens klitinių įvardžių formos XVII a. raštuose Anotacija   PDF
Auksė Razanovaitė
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Lietuvių-latvių etimologijos Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
1989: 3(1) priedas Lietuvninkai latgalių etnogenezėje Anotacija   PDF
Kazimieras Garšva
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Lietuvos gyvenamųjų vietų vardai, kilę iš vienaskaitos asmenvardžio Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Lietuvos totorių pavardžių formavimasis XV–XVII a. Anotacija   PDF
Jūratė Čirūnaitė
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė Anotacija   PDF
Dovilė Tamulaitienė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Linguistic calques in the Old Prussian and Yatvingian toponymy Anotacija   PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Lingvistika ir ekstralingvistika Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Lingvistinės tipologijos kursai Vilniuje Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Lingvistiniai mažmožiai Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Linksnių sinkretizmo ir analogijos vaidmuo kai kurių linksnių formų raidoje Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Lit. -ėdis, -ėdies : ursl. *(j)ědь Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Lit. (s)keterà ‘Widerrist (bei Pferden)’; ‘Buckelhaar’ u. a. und seine Verwandten Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Lit. Ukmergė̃ Anotacija   PDF
Jan Otrębski
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Lit. úošvis Anotacija   PDF
Gert Klingenschmitt
 
1989: 3(1) priedas Lit. ur̃dinti, lett. urdīt – lautmalende Wörter? Anotacija   PDF
Konstantīns Karulis
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Litauisch añtis, -čio; auch -iẽs 'Brust, Busen' und hethitisch ḫant- 'Vorderseite, Stirn' Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Litauisch byla / bila bei Mažvydas Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
1994: 4 priedas Litauisch džiaũgsmas Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Litauisch stìrna ‘Reh’ Anotacija   PDF
E. Werner
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Lith. atúodogiai, atúoriečiai ‘summer rye’, atólas (m.) ‘aftermath, after-grass’ and Indo-European Name for ‘grass’ Anotacija   PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Lith. dúoti = hieroglyphic Hittite tuwa Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Lith. ẽžeras Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Lith. javai, javiena Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Lith. liekas Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Lith. nasraĩ, slav. nozd()ri, Oir. srón, gk. ῥῑ́ς Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
1201 - 1250 iš 2167 << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045