Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Lietuviškos asmenvardžių lytys XV amžiaus Lietuvos Metrikos dokumentuose Anotacija   PDF
Vidas Garliauskas
 
1972: 1 priedas Lietuviešu un latviešu vārdu struktūra Anotacija   PDF
Velta Rūķe-Draviņa
 
T. 56, Nr. 1 (2021) Lietuviška medžiaga Berlyno garso archyve ir lituanistinė A. Bezzenbergerio veikla pirmojo pasaulinio karo belaisvių stovyklose Anotacija   PDF
Dalia Kiseliūnaitė
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
1989: 3(2) priedas Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole Anotacija   PDF
Sigitas Narbutas, Zigmas Zinkevičius
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Lietuviškos kilmės leksiniai vertiniai baltarusių paribio šnektose Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė, Юзефа Флориановна Мацкевич
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Lietuvių asmenvardžių sąveika Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Lietuvių būdvardis tingùs ir jo kilmė Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas? Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Lietuvių dvikamienių vardų su pirmuoju dėmeniu vaiš- raidos bruožai Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Lietuvių dvikamienių vardų trumpinimo tendencijos šnekamojoje kalboje Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių gimininės pravardės Anotacija   PDF
Alvydas Butkus
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių ir latvių kalbų sudurtinio tarinio vardinės dalies klausimu Anotacija   PDF
Jonas Balkevičius
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Lietuvių ir latvių kalbų trankieji priebalsiai: lokuso lygčių rezultatai Anotacija   PDF
Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Lietuvių ir slavų kalbų sąveika vilniškių tarmės rytiniuose pakraščiuose (Adutiškio apylinkių duomenys) Anotacija   PDF
Jolita Urbanavičienė
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Lietuvių kalbos a-kamieniai veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Lietuvių kalbos a-kamieniai veiksmažodžiai (tęsinys) Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Lietuvių kalbos gauti ir tekti: gramatinimo aspektai Anotacija   PDF
Erika Jasionytė
 
T. 38, Nr. 1-2 (2003) Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai Anotacija   Monografija   1 priedas   2–4 priedai
Erdvilas Jakulis
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Lietuvių kalbos atlaso rengimo klausimai Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Lietuvių kalbos būdvardžiai su priesaga *-u̯o- Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Lietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Lietuvių kalbos būsimojo laiko formantų raida Anotacija   PDF
Antanas Jakulis
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Lietuvių kalbos daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchija ir pagrindinės jos kitimo tendencijos (bendrinės kalbos ir žemaičių tarmės duomenimis) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Albertas Rosinas
 
1994: 4 priedas Lietuvių kalbos daiktavardžių ir įvardžių dviskaitos raida Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 1, Nr. 1 (1965) Lietuvių kalbos dalyvių ir veiksmažodžių konstrukcijos su ir bei jų slaviški atitikmenys Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Lietuvių kalbos garsynas Augusto Schleicherio „Litauische Grammatik“ Anotacija   PDF
Rima Bacevičiūtė
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Lietuvių kalbos germanizmų fonetiniai variantai Anotacija   PDF
Nijolė Čepienė
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Lietuvių kalbos imperatyvo morfemos -k(i) kilmė Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Lietuvių kalbos kiekybinė balsių kaita (apofonija) Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Lietuvių kalbos lyginamasis kilmininkas: skolinys ar archaizmas? Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Lietuvių kalbos pasyvo formavimasis ir sangrąžiniai veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Lietuvių kalbos postpoziciniai vietininkai Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Lietuvių kalbos prijungiamųjų sakinių struktūriniai tipai Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
1972: 1 priedas Lietuvių kalbos vardažodžio priesagų kirčio susiformavimas Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių kalbos veiksmažodžių reikšmė ir valentingumas Anotacija   PDF
Nijolė Sližienė
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių kalbos zoomorfizmų semantinės struktūros sistemiškumas Anotacija   PDF
Gražina Rosinienė
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Lietuvių mokslo kalbos tekstynas Anotacija   PDF
Aurelija Usonienė, Jonė Grigaliūnienė, Birutė Ryvitytė, Linas Būtėnas, Erika Jasionytė
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Lietuvių ortografijos skirtumai katalikų ir evangelikų reformatų raštuose (XVI–XVII a.): priebalsio /j/ ir diftongų /ai/, /ei/ rašyba Anotacija   PDF
Mindaugas Šinkūnas
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Lietuvių pavardžių skiemens struktūriniai tipai Anotacija   PDF
Regina Kliukienė, Deimantė Varatinskaitė
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Lietuvių sudurtinių oronimų darybos bruožai Anotacija   PDF
Dalia Kačinaitė
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Lietuvių vienaskaitos pirmojo ir antrojo asmens klitinių įvardžių formos XVII a. raštuose Anotacija   PDF
Auksė Razanovaitė
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Lietuvių-latvių etimologijos Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
1989: 3(1) priedas Lietuvninkai latgalių etnogenezėje Anotacija   PDF
Kazimieras Garšva
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Lietuvos gyvenamųjų vietų vardai, kilę iš vienaskaitos asmenvardžio Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Lietuvos totorių pavardžių formavimasis XV–XVII a. Anotacija   PDF
Jūratė Čirūnaitė
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė Anotacija   PDF
Dovilė Tamulaitienė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Linguistic calques in the Old Prussian and Yatvingian toponymy Anotacija   PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Lingvistika ir ekstralingvistika Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Lingvistinės tipologijos kursai Vilniuje Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
1201 - 1250 iš 2192 << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045