Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Lie. gúogis (kúõgis) ir kr(i)ùkininkas Anotacija   PDF
Jonas Klimavičius
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Lie. gúogis ir la. kūj(i)nieks Anotacija   PDF
Marta Rudzīte
 
1989: 3(1) priedas Lie. (i)au vokalizmo atliepai baltarusių lituanizmuose Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė, Юзефа Флориановна Мацкевич
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Lie. katãlyti ir katãryti Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Lie. kū́nas Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Lie. lytìs Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Lie. mė́nas ‘mėnuo’ Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Lie. móša Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Lie. pãšinas ir (trm.) pašáiža – bendrašakniai sinonimai
Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 18, Nr. 1 (1982) LIE. ráižyti (-o) „pjaustyti, karpyti į dalis“ Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Lie. seĩnyti; gúogis; gógai; guõgai Anotacija   PDF
Jan Otrębski
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Lie. sėtryti Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Lie. skeiris ‘našlys’? Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Lie. skélti, skẽlia ir skelė́ti, skẽli – panašumas ar giminystė? Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė, Erdvilas Jakulis
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Lie. skilia semantinė raida Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Lie. skliùtas „dailidės kirvis“ ir la. šļute „t.p.“ Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Lie. spalvà Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Lie. spartas. Etimologų išduoti garbingos indoeuropietiškos kilmės dokumentai ir kukli tikroji žodžio istorija Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Lie. strùjus Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Lie. stùmplis – K. Sirvydo palaikas atgimusios Lietuvos kariuomenei
Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Lie. varvalis / varvelis Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Lie. žebérklas ir jo variantai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Lie. žvỹras Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Lie. dial. paskandà ‘pragaras’, svečià ‘viešnia’, vókis ‘vokietis’, tibùliai ‘svogūnai’ Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Lie. pavardė Donelaitis Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Lie. ryt. seĩti (seĩna) „sektis“ – leksikografų nepripažintas žodis
Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Lie. (trm.) zablỹs „Gobio gobio (L.)“ Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Lie. (ž.) ratpisà ir panašūs Cottus gobio L. pavadinimai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Lie. (ž.) rubuĩlis, gùirė, (ryt.) kriaunỹs, la. (latg.) kùrmelis ir kiti ne(iš)aiškinti Gobio gobio (L.) pavadinimai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Lie. (ž.) skrõdelis „greitpolkė“ Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Lie. (ž.) ver̃pelė Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Liepiamoji nuosaka ir jos vartojimas lietuvių tautosakoje Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
1972: 1 priedas Liet. bérnas: latv. bȩ̄̀rns un tā atvasinājumu semantika Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Liet. eikvóti: reikšmė, daryba, etimologija Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Lietuviškos asmenvardžių lytys XV amžiaus Lietuvos Metrikos dokumentuose Anotacija   PDF
Vidas Garliauskas
 
1972: 1 priedas Lietuviešu un latviešu vārdu struktūra Anotacija   PDF
Velta Rūķe-Draviņa
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
1989: 3(2) priedas Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole Anotacija   PDF
Sigitas Narbutas, Zigmas Zinkevičius
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Lietuviškos kilmės leksiniai vertiniai baltarusių paribio šnektose Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė, Юзефа Флориановна Мацкевич
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Lietuvių asmenvardžių sąveika Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Lietuvių būdvardis tingùs ir jo kilmė Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas? Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Lietuvių dvikamienių vardų su pirmuoju dėmeniu vaiš- raidos bruožai Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Lietuvių dvikamienių vardų trumpinimo tendencijos šnekamojoje kalboje Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių gimininės pravardės Anotacija   PDF
Alvydas Butkus
 
1989: 3(2) priedas Lietuvių ir latvių kalbų sudurtinio tarinio vardinės dalies klausimu Anotacija   PDF
Jonas Balkevičius
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Lietuvių ir latvių kalbų trankieji priebalsiai: lokuso lygčių rezultatai Anotacija   PDF
Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Lietuvių ir slavų kalbų sąveika vilniškių tarmės rytiniuose pakraščiuose (Adutiškio apylinkių duomenys) Anotacija   PDF
Jolita Urbanavičienė
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Lietuvių kalbos a-kamieniai veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Lietuvių kalbos a-kamieniai veiksmažodžiai (tęsinys) Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
1151 - 1200 iš 2167 << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045