Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Jürgen Prinz, Die Slavisierung baltischer und die Baltisierung slavischer Ortsnamen im Gebiet des ehemaligen Gouvernements Suwałki - Versuch der Entwicklung einer Thoerie der Umsetzung von Ortsnamen am praktischen Beispiel Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Jurgiui Geruliui skirta konferencija Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Jurijus Otkupščikovas Anotacija   PDF
Aleksejus Andronovas, Jevgenijus Filimonovas
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Jurijus Stepanovas Anotacija   PDF
Regina Venckutė, Olegas Poliakovas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) K. Ancītis, Aknīstes izloksne. Izloksnes statika un dinamika. Ievads, fonētika, morfologija Anotacija   PDF
Antoņina Reķēna
 
T. 31, Nr. 2 (1996) K. Būgos konferencija Anotacija   PDF
Skirmantas Valentas
 
T. 22, Nr. 1 (1986) K. G. Milkaus žodyno rankraštinis perdirbinys Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 29, Nr. 2 (1994) K. Karulis, Latviešu etimoloģijas vārdnīca Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 36, Nr. 1 (2001) K. Liukkonen, Baltisches im Finnischen Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 37, Nr. 2 (2002) K. Sirvydo „Punktų sakymų” dalies tarminės ypatybės ir jų santykis su dabartinėmis rytų aukštaičių tarmėmis Anotacija   PDF
Valdimantas Markevičius
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Ką turi dūnininkai vietoj literatūrinė skalbos ie, uo Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Kada parašytas vadinamasis Krauzės žodynas Anotacija   PDF
Vincentas Drotvinas
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Kai kurie akustiniai lietuvių kalbos ritmiškumo parametrai Anotacija   PDF
Asta Kazlauskienė
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Kai kurie Antano Baranausko verstos Biblijos (pseudo)archaizmai Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Kai kurie kilmininko vartojimo atvejai lietuvių kalboje Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
1998: 5 priedas Kai kurie kuršininkų tarmės veiksmažodžių bruožai nuo A. Bezzenbergerio iki šių dienų Anotacija   PDF
Dalia Kiseliūnaitė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Kai kurie teoriniai morfologinės akcentologijos koncepcijos aspektai Anotacija   PDF
Vytautas Rinkevičius
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Kai kurie vakarų baltų kalbos reiškiniai pietinėse lietuvių tarmėse Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Kai kurios dzūkavimo raidos tendencijos Pelesos šnektoje Anotacija   PDF
Edmundas Trumpa
 
T. 21, Nr. 2 (1985) Kai kurios naujai pastebėtos žemaičių dūnininkų tarmės ypatybės Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Kai kurios žemaičių dūnininkų dūrinių ypatybės Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Kai kurios žemaičių dūnininkų geidžiamosios nuosakos ypatybės ir jų kilmė Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Kai kurių deiktinių žodžių, intensifikatorių ir prieveiksmių kilmės klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Kai kurių veiksmažodžio formų diatezės problemos lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Kaip lietuviškai šneka užsieniečiai? Lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimas Anotacija   PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Kas buvo pirmosios baltiškos knygos autorius? Hipotezės teisėmis Anotacija   PDF
Ilja Lemeškin
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Kas taisė kai kurias B. Vilento evangelijas? Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Kas yra prokalbė? (baltogermaniškoji problema) Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Kazimieras Būga Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Kazimieras Kuzavinis Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Kazimiero Būgos konferencija Anotacija   PDF
Laimutis Bilkis, Rūta Buivydienė
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Kazimiero Kristupo Daukšos žodynas Anotacija   PDF
Giedrius Subačius
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Kazys Morkūnas Anotacija   PDF
Laima Kalėdienė
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Kazys Ulvydas Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Keletas baltų ir slavų kalbų "semti" reikšmės veiksmažodžių ir jų kilmė Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Keletas pastabų dėl išorės sandžio šiaurės panevėžiškių tarmėje Anotacija   PDF
Irena Kruopienė, Genovaitė Kačiuškienė
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Keletas pastabų dėl prūsų Sembos mikrotoponimų Anotacija   PDF
Grasilda Blažienė
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Keletas samprotavimų dialektologinės fonetikos klausimais Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Albertas Rosinas
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Keletas senovinių senojo strazdo pavadinimų Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Keletas svarstytinų lietuvių kalbos morfologijos klausimų Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas, Nijolė Sližienė, Adelė Valeckienė
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Keleto retų žodžių istorija Anotacija   PDF
Vladas Žulys
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Keli M. Mažvydo raštų žodžių darybos bruožai istoriniu požiūriu Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Keli šaknies -sk-, -šk- veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Keli žodžiai dėl nū́bangų, prýdo, prýkarklės... Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Kelios istorinės pastabos apie žodį auka Anotacija   PDF
Giedrius Subačius
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Kelios mintys dėl analogijos vaidmens įvardžių fleksijos raidoje Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Kelios mintys dėl latvių senųjų raštų vienaskaitos kilmininko su -as ir daugiskaitos kilmininko su -us Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Kelios pastabos apie baltų kalbų vedinių su priesaga *-mo- darybos raida Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Kelios pastabos apie baltų parodomųjų įvardžių vietininko formas Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
1001 - 1050 iš 2167 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045