Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Ide. *ger- „kelti“ Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Iespraudumi oriģinālajos Vermehretes Lettisches Handbuch (1685) perikopju pantos Anotacija   Raksts/Article (PDF)   Pielikums/Supplement (PDF)
Ernesta Kazakėnaitė
 
T. 7, Nr. 1 (1971) II Sąjunginė baltistikos konferencija Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 12, Nr. 2 (1976) III Sąjunginė baltų kalbotyros konferencija Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Vladas Žulys
 
T. 7, Nr. 1 (1971) III Tarptautinis finougristų kongresas Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Il destino dei "suffissi" in nasale indoeuropei nelle lingue baltiche (con particolare riferimento al lituano) Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Il lituano fra le lingue indeuropee Anotacija   PDF
Vittore Pisani
 
1989: 3(2) priedas Ilgųjų ir trumpųjų balsių priešpriešos nykimas miestiečių lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Laima Grumadienė
 
T. 2, Nr. 2 (1966) In Bälde erscheint eine Auslese von Werken des Akademikers Jānis Endzelīns Anotacija   PDF
Rasma Grīsle
 
T. 41, Nr. 1 (2006) In defence of an old idea: the *-o stem origin of the Indo-European ablative case Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Indo-European *sk̑ in Balto–Slavic Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Indo-European masdar as the 3rd person and yrà in Baltic Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Indo-European verbs with the suffix -ē. Evidence of ergatyve syntax in Latin and Lithuanian Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Indo-European vowel gradation and the development of declensional models in the aspect of diachronic typology Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Indoeuropeistų kolokviumas Kopenhagoje Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Indo–European long vowels in Balto–Slavic Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Inesyvo ir adesyvo formų kilmės ir raidos klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Infinitival relative clauses in Baltic and Slavonic Anotacija   PDF
Axel Holvoet
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Informacija autoriams Anotacija   PDF
- -
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Informacija autoriams Anotacija   PDF
- -
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Informacija autoriams Anotacija   PDF
- -
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Initial consonant clusters in Prussian Anotacija   PDF
Marytė Tankevičiūtė, Marija Strimaitienė
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Innovations which betray archaisms Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Internationale Arbeitstagung „Baltisch-deutsche Sprach- und Kulturkontakte in Nord-Ostpreussen“ Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Internationale Konferenz zur Balto-Slawistik in Vilnius Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Intonacijos įtaka akustinei priegaidžių raiškai: eksperimentinis latvių bendrinės kalbos tyrimas Anotacija   PDF
Evaldas Švageris
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Intonacijos žymėjimas Alekso Girdenio transkribuotuose tekstuose Anotacija   PDF
Nijolė Linkevičienė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Intriguoja, bet neįtikina (lingvistinės pastabos dėl la. viņš, viņa kilmės) Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Irena Ieva Remenytė-Mažiulienė Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Iš baltų etimologijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
1972: 1 priedas Iš baltų veiksmažodžio fleksijos istorijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Iš kur atsirado senųjų raštų hukis „ūkis“, horas „oras“ ir kt.? Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Iš kur vis dėlto /t'/, /d'/? Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai Eduardo Volterio programose Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Iš lietuvių kalbos giminystės pavadinimų istorijos Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos: 3. Lie. kùrmis Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė, Gert Klingenschmitt
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Iš lietuvių mitologinės leksikos: baũbas bei jo padermė Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Iš lokatyvų kilę latvių kalbos vietos prieveiksmiai Anotacija   PDF
Gintarė Judžentytė
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Iš prūsų hidronimijos Anotacija   PDF
Feliksas Daubaras
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Iš žodžių kilmės aiškinimų Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Ist das Litauische altertümlichste indogermanische Sprache? Anotacija   PDF
Witold Mańczak
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Ist litauisch túopa ’Pappel’ wirklich ein Erbwort? Anotacija   PDF
Bernd Gliwa
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Istorinės morfologijos ir sintaksės mažmožiai Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 18, Nr. 1 (1982) IV Sąjunginė baltistų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Įvardžiuotinių būdvardžių kilmė Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
1989: 3(2) priedas Izloksnes īpatnības tautasdziesmās (pēc Nīcas materiāliem) Anotacija   PDF
Brigita Bušmane
 
T. 5, Nr. 2 (1969) J. Balčikonis Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 15, Nr. 1 (1979) J. Balkevičius, J. Kabelka. Latvių-lietuvių kalbų žodynas. V Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) J. Bretkūnas, Giesmes Duchaunas Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 4, Nr. 2 (1968) J. Endzelīna 95. dzimumdienas atcerei Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
901 - 950 iš 2167 << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045