Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Intonacijos žymėjimas Alekso Girdenio transkribuotuose tekstuose Anotacija   PDF
Nijolė Linkevičienė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Intriguoja, bet neįtikina (lingvistinės pastabos dėl la. viņš, viņa kilmės) Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Irena Ieva Remenytė-Mažiulienė Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Iš baltų etimologijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
1972: 1 priedas Iš baltų veiksmažodžio fleksijos istorijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Iš kur atsirado senųjų raštų hukis „ūkis“, horas „oras“ ir kt.? Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Iš kur vis dėlto /t'/, /d'/? Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai Eduardo Volterio programose Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Iš lietuvių kalbos giminystės pavadinimų istorijos Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos: 3. Lie. kùrmis Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė, Gert Klingenschmitt
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Iš lietuvių mitologinės leksikos: baũbas bei jo padermė Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Iš lokatyvų kilę latvių kalbos vietos prieveiksmiai Anotacija   PDF
Gintarė Judžentytė
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Iš prūsų hidronimijos Anotacija   PDF
Feliksas Daubaras
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Iš žodžių kilmės aiškinimų Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Ist das Litauische altertümlichste indogermanische Sprache? Anotacija   PDF
Witold Mańczak
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Ist litauisch túopa ’Pappel’ wirklich ein Erbwort? Anotacija   PDF
Bernd Gliwa
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Istorinės morfologijos ir sintaksės mažmožiai Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 18, Nr. 1 (1982) IV Sąjunginė baltistų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Įvardžiuotinių būdvardžių kilmė Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
1989: 3(2) priedas Izloksnes īpatnības tautasdziesmās (pēc Nīcas materiāliem) Anotacija   PDF
Brigita Bušmane
 
T. 5, Nr. 2 (1969) J. Balčikonis Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 15, Nr. 1 (1979) J. Balkevičius, J. Kabelka. Latvių-lietuvių kalbų žodynas. V Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) J. Bretkūnas, Giesmes Duchaunas Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 4, Nr. 2 (1968) J. Endzelīna 95. dzimumdienas atcerei Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 3, Nr. 2 (1967) J. Endzelīna dzimumdienas atcerei Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 21, Nr. 2 (1985) J. Kabelka. Baltų filologijos įvadas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 12, Nr. 2 (1976) J. Kabelka, Latvių kalba Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 13, Nr. 1 (1977) J. Kardelytė. Gervėčių tarmė Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 8, Nr. 2 (1972) J. Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė gramatika (kirčiavimas, daiktavardis, veiksmažodis) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Vladas Žulys
 
T. 18, Nr. 1 (1982) J. Marvan. Modern Lithuanian declension. A study of its infrastructure Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas, Laimutis Valeika
 
T. 4, Nr. 2 (1968) J. Palionis, Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a. Anotacija   PDF
Jurgis Lebedys
 
T. 21, Nr. 2 (1985) J. Palionis. Lietuvių literatūrinės kalbos istorija Anotacija   PDF
Vincentas Drotvinas
 
T. 43, Nr. 3 (2008) J. Palionis, XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai; XVII a. pabaigos–XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 31, Nr. 2 (1996) J. Rozwadowski, Litewska gwara okolic Zdzięcioła na Nowogródczyźnie Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris
 
T. 21, Nr. 1 (1985) J. Trypućko. O pewnym wypadku litewsko-polskiej interferencji językowej w zakresie onomastyki (lit. przyrostek -utis, pol. -uć) Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Jörundur Hilmarsson Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Jan Petr. Leopold Geitler. Bibliografický soupis vĕdeckých prací s přehledem jeho činnosti Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jan Safarewicz Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Jan Safarewicz, Studia językoznawcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Janio Langijaus rankraštinio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai Anotacija   PDF
Dalius Jarmalavičius
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Jānis Endzelīns (1873-1961) Anotacija   PDF
Rasma Grīsle
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Jānis Endzelīns, Comparative phonology and morphology of the Baltic languages Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Jano Otrębskio atminimui skirta konferencija Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jano Safarewicziaus atminimui skirta konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Janusz Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowich (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Językoznawstwa Nr. 33) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Jay H. Jasanoff, Hittite and the Indo-European verb Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Jean Perrot. Les dérivés latins en -men et -mentum Anotacija   PDF
Юрий Владимирович Откупщиков
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Jochen Range, Bausteine zur Bretke-Forschung Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai Anotacija   PDF
Dalius Jarmalavičius
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Jonas Balkevičius Anotacija   PDF
Vitas Labutis, Bonifacas Stundžia
 
901 - 950 iš 2126 << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045