Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Etimologijos pastabos Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Etimologijos pastabos II Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Etimologijos pastabos III Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Etimologijos pastabos IV: váikščioti Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Etimologijos pastabos V. Nomina postverbalia indas, pergas, išeiga ir kt. Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Etimologijos smulkmenos (la. vaîgs ‘veidas; skruostas’ ir lie. áušti / la. aũksts ‘šaltas’) Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Etimologijos: I. lìpti „kopti (steigen)“, II. trìsti „bėgti, šuoliuoti“ Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
1977: 2 priedas Etnolingvistiniai santykiai priešistorinėje Šiaurės rytų Europoje Anotacija   PDF
Leszek Bednarczuk
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Etymologica Anotacija   PDF
Kazimieras Kuzavinis
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Eufemistiniai gyvatės pavadinimai Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė, Marius Smetona
 
2005: 6 priedas Eufemizmai tarmėse ir tautosakoje: problemos ir perspektyvos Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 9, Nr. 2 (1973) F. de Sosiūro laiškas J. Zubatui Anotacija   PDF
Arnoldas Piročkinas
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Fennell T. G., Gelsen H. A grammar of Modern Latvia Anotacija   PDF
Jonas Kabelka
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Filologinis Aleksandro Luočio salto: Трумпасъ Kатехизмасъ (1865) verčiamas Trumpu Katechizmu (1874) Anotacija   PDF
Giedrius Subačius
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Fonologinė kirčio raidos baltų kalbose interpretacija Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Fonologinė kirčio raidos baltų kalbose interpretacija Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
2011: 7 priedas Foreword / Vorwort / Предисловие / Pratarmė Anotacija   PDF
Vytautas Rinkevičius
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Forma (t)-uom(i) - abdukcinė inovacija Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Four Old Prussian etymologies Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
1998: 5 priedas Franču rakstu avoti par lietuviešiem, latviešiem un igauņiem Anotacija   PDF
Andrejs Bankavs
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Frederik Kortlandt, Baltica & Balto Slavica Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Frido Mĕtšk. Der Kumärkisch-wendische Distrikt Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Friedhelm Hinze Anotacija   PDF
Elvyra Julija Bukevičiūtė
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Friedrich Scholz Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Friedrich Scholz. Die Literaturen des Balticums Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Frydricho Kuršaičio priegaidės (Akustinė rekonstrukcija) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Further thoughts on genitive constructions Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 33, Nr. 2 (1998) G. Subačius, Žemaičių bendrinės kalbos idėjos: XIX a. pradžia Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Gadskārtējā A. Ozola dienas zinātniskā konference Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Galininkas su padalyviu senuosiuose lietuvių kalbos paminkluose Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Galūnių darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Galūnių redukcijos ryšys su kirčio atitraukimu šiaurės žemaičių tarmėje Anotacija   PDF
Juozas Pabrėža
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Genovaitė Kačiuškienė, Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai Anotacija   PDF
Rūta Kazlauskaitė
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Gertrudos Bensės lituanistikos tyrimai Anotacija   PDF
Vincentas Drotvinas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Gibt es ein wotisches Sprachsubstrat im Ostlettischen? Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Giminiškų kalbų leksikos diferenciacija Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Girdenis A. Fonologija Detali informacija   PDF
Alfonsas Tekorius
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Glottochronology and its application on the Balto-Slavic languages Anotacija   PDF
Petra Novotná, Václav Blažek
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages Anotacija   PDF
Petra Novotná, Václav Blažek
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Graikų ir lotynų kirčiavimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui Anotacija   PDF
Mindaugas Strockis
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Gramatinė asmens kategorija ir trečiojo asmens problema Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Grammatical evidentiality in Lithuanian (a typological assessment) Anotacija   PDF
Björn Wiemer
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Grammatik und Lexik (zum lexikalischen Bestand der Deklinationstypen in der Geschichte des Litauischen) Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Grammatische Interferenzerscheinungen im Nehrungskurischen Anotacija   PDF
Friedhelm Hinze
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Greifsvaldo Baltistikos institutui – dvidešimt metų Anotacija   PDF
Liane Klein, Artūras Judžentis
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Guidelines for authors Anotacija   PDF
- -
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Guido Michelini. La linguistica testuale l'indoeuropeo: il passivo Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Guido Michelini. Le traduzioni dal latino di un volume lituano del 1600. Studio sulla lingua della Margarita theologica Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Gyvūninės pravardės Anotacija   PDF
Alvydas Butkus
 
T. 15, Nr. 2 (1979) H. Schuster-Šewc. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober-und nieder- sorbischen Sprache. [Lfg.] 1. A-bohot Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
851 - 900 iš 2192 << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045