Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Dėl rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių ribos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Dėl Rytų Prūsijos XVIII a. lietuviškų pavardžių darybos Anotacija   PDF
Genovaitė Kiškienė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Dėl senųjų raštų posesyvinių konstrukcijų su veiksmažodžiu priklausyti Anotacija   PDF
Bronius Maskuliūnas
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Dėl šiaurės rytų vilniškių diferenciacijos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Dėl šv. Brunono misijos šiaurinės koncepcijos Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Dėl tariamai slaviškos lietuvių antroponimijos Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Dėl tęstinės priegaidės spūdžio vietos dvigarsiuose (kuriose-ne-kuriose žemaičių šnektose) Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl upėvardžio Danė Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Dėl vadinamųjų kokybinių (k)-oks, (k)-oki(a) tipo įvardžių darybos ir raidos Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Dėl vakarų aukštaičių kauniškių antrinių dvigarsių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Dėl veiksmažodinių daiktavardžių su priesaga -(s)tė kilmės Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Dėl veiksmažodžio formos lie. yrà kilmės Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Dėl veiksmažodžių abstraktų su priesaga -imas/-ymas darybos raidos Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Dėl veiksmažodžių su formantais -sk-, -šk- Anotacija   PDF
Erdvilas Jakulis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Dėl veiksmažodžių veikslų kategorijos pobūdžio Anotacija   PDF
Elzė Galnaitytė
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Dėl vieno kelio raiškos atvejo Mikalojaus Daukšos Postilėje Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Dėl vieno kito kalbinio netikslumo Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Dėl vieno posesyvumo raiškos atvejo senuosiuose raštuose Anotacija   PDF
Bronius Maskuliūnas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Dėl vieno prielinksnio formos XVIII a. šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Dėl vienos mitologinės dievybės vardo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Dėl vienos neaiškios M. Daukšos katekizmo glosos interpretacijos Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Dėl vienos šiaurės vakarų žemaičių „kuršiškos“ ypatybės Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Dėl vietovardžio Labguvà darybos ir kilmės Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Dėl vilniškių patarmės klasifikacijos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl Wolfenbüttelio postilės sąsajos su Bretkūnu Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Dėl XVIII a. Prūsijos lietuvių moterų pavardžių Anotacija   PDF
Genovaitė Kiškienė
 
1989: 3(2) priedas Dėl XVIII a. R. Prūsijos dvikamienių lietuviškų pavardžių Anotacija   PDF
Genovaitė Kiškienė
 
1998: 5 priedas Dėl XVI–XVII amžiaus Sembos vietovardžių Anotacija   PDF
Grasilda Blažienė
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Dėl žem. jeĩnis Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Dėl žemaičių a, о (= ide. o, ā) kamieno būdvardžių perėjimo į a, o kamieną Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
2005: 6 priedas Dėl žemaičių priešdėlio anč- kilmės Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Dėl žodžio visoks reikšmės ir statuso Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Dėl žodžių lie. abu, la. abi, pr. abbai gramatinio statuso Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
1994: 4 priedas Dėl žodžių tvarkos lietuviškame „Margarita theologica“ vertime Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
1998: 5 priedas Der Dual im Altlitauischen Anotacija   PDF
Rosemarie Lühr
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Der Verlust des Neutrums im Baltischen und seine Folgen Anotacija   PDF
Friedrich Scholz
 
T. 17, Nr. 2 (1981) Derinamojo pažyminio vieta tarminėje ir bendrinėje lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Danutė Girdenienė
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Dešimtoji baltų ir slavų akcentologų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Dėstytojų konferencija Detali informacija   PDF
Eugenija Vytautė Eidukaitienė
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Deverbatyviniai dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžiai su priesaga -inti Anotacija   PDF
Evalda Jakaitienė
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Devintoji baltų ir slavų akcentologų konferencija Anotacija   PDF
Dovilė Tamulaitienė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Devītais starptautiskais baltistu kongress Anotacija   PDF
Lidija Leikuma, Pēteris Vanags
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Diachroninės pastabos apie kirčio atitraukimą šiaurės žemaičių tarmėje Anotacija   PDF
Juozas Pabrėža
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Diatezė indoeuropiečių veiksmažodžiuose su nazaliniu infiksu arba sufiksu Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Didingas Bretkūno biblijos leidimo projektas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Die baltischen Präsensbildungen bei Wurzeln auf Langvokal Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Die balto–slawische Thematik auf dem 14. Internationalen Slawistenkongress in Ohrid Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Die historische Schichtung des Fachwortschatzes der Waldimkerei im Baltischen und Slawischen Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Die lettischen Lehnwörter in der Untermundart von Hargla Anotacija   PDF
Lembit Vaba
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Die lexikalischen Verknüpfung von russ. драть, ломать ‘reißen, schinden’ und медведь ‘Bär’ und lett. Lātčplēsis Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
751 - 800 iš 2192 << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045