Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
1994: 4 priedas Dėl įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimo raidos Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Dėl junginių *lē, *rē, *sē Mielagėnų areale Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Dėl junginių laˑ, lɛˑ raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Dėl K. Sirvydo "Punktų sakymų" genezės ir kalbos Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Dėl kai kurių įvardžių kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dėl kai kurių lietuvių pavardžių lyčių bei jų etimologijų Anotacija   PDF
Vitalija Maciejauskienė
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Dėl kai kurių žodžių kilmės Anotacija   PDF
Kazimieras Kuzavinis
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Dėl kaimo vardo Jaunódava kilmės Anotacija   PDF
Laimutis Bilkis
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Dėl kankorėžių pavadinimų kilmės Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Dėl keleto retesnių liaudinių vaivorykštės pavadinimų Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Dėl keleto retų vietovardžių kilmės (Greikónys, Grìkapėdis, Plasapnỹkai, Pušė́nai, Silgiónys, Tauliùkai, Vaĩsodžiai) Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Dėl kelių lietuvių kalbos tarmių ypatybių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Dėl kelių Marijampolės apskrities vandenvardžių, papildžiusių ir patikslinusių esamus hidronimijos duomenis Anotacija   PDF
Dalia Sviderskienė
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Dėl kiekybinės slavizmų adaptacijos raidos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
1972: 1 priedas Dėl kilmininko ir galininko su bendratimi vartojimo tikslo aplinkybei reikšti Anotacija   PDF
Arnoldas Piročkinas
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Dėl kirčio atitraukimo priežasčių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl kirčiuotų pusilgių balsių prozodijos Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Dėl kuršių kalbos palikimo Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Dėl la. birīte „(mal.) avelė“ kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Dėl laiko kilmininko vartojimo lietuvių kalbos tarmėse Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Dėl Latgalės „giliųjų šnektų“ daugiskaitos kilmininko su -ūs kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Dėl latvių senųjų tekstų vienaskaitos lokatyvo Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl lie. ãmas Anotacija   PDF
Rolandas Kregždys
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl lie. bùvo kilmės
Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Dėl lie. čiū̃tė „kankorėžis“ kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Dėl lie. kalė̃ kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Dėl lie. kurklỹs 'bizūnas' kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Dėl lie. kúopa ir kaũpas etimologinio siejimo Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Dėl lie. mañglyti ‘suktumu išgauti, išvilioti’ kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 1, Nr. 1 (1965) Dėl lie. šáukštas kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Dėl lie. šérnas kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Dėl lie. spar̃nas ir Pabaltijo finų perna „blužnis“ Anotacija   PDF
Rolandas Kregždys
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Dėl lie. šùtvė kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Dėl lie. formos nuodu ‘mudu’ Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Dėl lie. pvd. Dõkšas kilmės Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Dėl lietuviškų įrašų Krokuvos inkunabule Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Dėl lietuviškų vietovardžių prūsinimo Kryžiuočių ordino raštuose Anotacija   PDF
I. Steponavičienė
 
1994: 4 priedas Dėl lietuvių bendrinės kalbos kilmės Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Dėl lietuvių daiktavardžio žmogùs : žmónės kilmės Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Dėl lietuvių dvikamienių asmenvardžių kamieno dal- atsiradimo Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Dėl lietuvių dvikamienių asmenvardžių kamieno gerd- autentiškumo Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
1972: 1 priedas Dėl lietuvių kalbos dalyvių sintaksinės sistemos raidos Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Dėl lietuvių kalbos intarpinių veiksmažodžių Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Dėl lietuvių kalbos kirčio ir priegaidžių raidos Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl lietuvių kalbos mišriųjų veiksmažodžių kamienų santykių ir darybos Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
1989: 3(2) priedas Dėl lietuvių kalbos nominatyvinių frazeologizmų leksinių variantų Anotacija   PDF
Emilija Hemmerling
 
T. 17, Nr. 2 (1981) Dėl lietuvių kalbos priežastinių veiksmažodžių Anotacija   PDF
Stasė Krinickaitė
 
1977: 2 priedas Dėl lietuvių kalbos tarmių balsio e pakitimo heterosilabinių m, n aplinkoje Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
1972: 1 priedas Dėl lietuvių kalbos tautosilabinių an tipo junginių pirmojo dėmens siaurėjimo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Dėl lietuvių kalbos veiksmažodžio morfologinių kategorijų Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
651 - 700 iš 2167 << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045