Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Bronys Savukynas Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Būdingesnieji būtojo dažninio ir būsimojo laikų vartojimo atvejai XVI–XVII a. lietuvių raštuose Anotacija   PDF
Antanas Jakulis
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Būdvardis vienatas, -a / vienatis, Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Būdvardžių su priesagomis -ingas (-a), -inis () ir -iškas (-a) istoriniai ryšiai Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Case system and translation strategy in the Old Prussian Enchiridion Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Centrinės šiaurės žemaičių tarmės prozodija sociolingvistiniu aspektu Anotacija   PDF
Irena Ieva Mažiulienė
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Ch. Lemchenas, Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei, Lietuviškieji skoliniai Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Chr. S. Stang, Opuscula linguistica Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Chr. S. Stang, Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Christianas S. Stangas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Colloquium Pruthenicum Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Colloquium Pruthenicum secundum Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Colloquium Pruthenicum tertium Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Comments on a recent debate about Old Prussian stress placement Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Comparative study of the qualitative features of the Lithuanian and Latvian monophthongs Anotacija   PDF
Juris Grigorjevs, Jurgita Jaroslavienė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Complex (bi-clausal) passives in Latvian and Lithuanian and their connection with the nominative object Anotacija   PDF
Axel Holvoet
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Containmentand support: similarities and variation in Lithuanian, Latvian and Estonian Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa, Nora Bērziņa
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Czesław Kudzinowski. Indeks-słownik doDaukšos Postilė“. T. 1 (A-N), 2 (O-Ž) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Dabartinės latvių kalbos priegaidės ir jų akustiniai požymiai (trukmė, intensyvumas, pagrindinis tonas, kokybė) Anotacija   PDF
Robertas Kudirka
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Dabartinės lietuvių kalbos daiktavardinių veiksmažodžių priesagų ir jų pamatinių daiktavardžių kaitybos klasių santykis Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
1977: 2 priedas Dabartinės lietuvių kalbos konversiniai sangrąžiniai veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Ema Geniušienė
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Dabartinės lietuvių kalbos priesagos -ėti denominatyviniai statyvai Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos veikslų ir laikų santykiai Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Dabartinių baltų bendrinių kalbų balsių spektrai Anotacija   PDF
Lidija Kaukėnienė
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Daiktavardžio grupės substituto paradigmų susiformavimas rytų baltų kalbose Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Daiktavardžio kamienų bei giminių variantai baltų kalbose (Ide. ir bendroji baltų bei slavų kalbų leksika) Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
1989: 3(1) priedas Daiktavardžių priesaga -ūlis Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Daina Zemzarė Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Dainė Augustaitis, Das litauische Phonationssystem, Slavistische Beiträge, Bd. 12 Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Daiva Sinkevičiūtė. Lietuvių dvikamienių asmenvardžių trumpiniai ir jų kilmės pavardės Anotacija   PDF
Vitalija Maciejauskienė
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai 1: Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai Anotacija   PDF
Dalia Pakalniškienė
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Daniel Petit, Apophonie et catégories grammaticales dans les langues baltiques Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Daniel Petit, Untersuchungen zu den baltischen Sprachen Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Danieliaus Kleino 400 metų jubiliejui skirta konferencija Anotacija   PDF
Vilma Zubaitienė
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Dar apie 1728 m. klaipėdiškių žodyną Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Dar dėl an tipo junginių siaurinimo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Dar dėl aukos „Purpuroje“ Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Dar dėl i, u vertimo ie, uo dvigarsiuose Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Dar dėl muõj ‘motina’ Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Dar dėl ide. fleksinės sistemos atsiradimo Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Dar dėl junginių le, re, se raidos uteniškių ir vilniškių tarmėse Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Dar dėl K. Sirvydo defektinio žodyno leidimo datos Anotacija   PDF
Antanas Balašaitis, Kazys Pakalka
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dar dėl lie. sė̃bras kilmės
Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Dar dėl veiksmažodžio trečiojo asmens reikšmės Anotacija   PDF
Vladas Žulys
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Dar dėl žodžio spalvà kilmės
Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Dar dėl Kárvaičių vardo kilmės Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Dar kartą apie jotvingių kunigaikščio vardą Netimeras Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
551 - 600 iš 2192 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045