Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Balto-Slavic *u̯epri̯o- "boar" Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
2011: 7 priedas Balto-Slavic o-grade presents Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Balto-Slavic accentual mobility Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Balto-Slavic accentuation: some news travels slowly Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Balto-Slavic accentuation: telling news from noise Anotacija   PDF
Jay H. Jasanoff
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Balto-Slavic phonological developments Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Baltoslavica Anotacija   PDF
Vittore Pisani
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Baltoslavistikos simpoziumas Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Balto–Slavic reconstruction: a clarification Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Balto–Slavic “smith” Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Baltų *lī̆v-, finougrų *lī̆v- Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
1994: 4 priedas Baltų dalyviai suomių kalboje Anotacija   PDF
Kari Liukkonen
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Baltų dvikamienių asmenvardžių kamienas gud-: ryšiai su gaud- ir kai kurie jo variantai Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Baltų etimologijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Baltų ir slavų kalbų vardažodžių daryba (senosios bendrybės ir skirtybės) Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Baltų ir slavų kalbų veiksmažodžio bendri modeliai Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
1972: 1 priedas Baltų ir slavų kalbų vokalizmo sistemų raidos chronologija Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
1994: 4 priedas Baltų kalbos bei kultūros Rinascimento laikotarpiu. Baltų kalbų samprata Angelo Roccos 1591 m. „De dialectis“ Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Baltų kalbos ir baltosios naktys Tartu universitete Anotacija   PDF
Laimute Balode
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Baltų kalbų divergencinė chronologija Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Vytautas Mažiulis
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Baltų kalbų garnio pavadinimai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
1972: 1 priedas Baltų kalbų pakitimų santykinės chronologijos nustatymo galimybės ir ribos Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
2005: 6 priedas Baltų kalbų paleokomparatyvizmo (XVI a.) hebrajiškoji samprata ir jų mįslingas tekstelis Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Baltų kalbų parodomųjų įvardžių funkcijų ir reikšmių klausimu Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Baltų kalbų tyrinėjimas tarybinės santvarkos metais Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Baltų kalbų žodžių tvarkos raida tipologijos požiūriu Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Baltų priesaga -ingas ir germanų -ing Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Baltų šaknis *d-ž- Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
2005: 6 priedas Baltų substratas rytų slavų kalbose Anotacija   PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Baltų-armėnų kalbų izoglosos Anotacija   PDF
Giancarlo Bolognesi
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Baltų-slavų konferencija Detali informacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Baltų-slavų santykių tyrinėjimo bibliografija Anotacija   PDF
- -
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Baltų-slavų santykių tyrinėjimo bibliografija Anotacija   PDF
- -
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Baltų-slavų-tocharų leksikos gretybės Anotacija   PDF
Aleta Miliūtė-Chomičenkienė
 
1977: 2 priedas Baltvācu sarunu valodas ietekmes pēdas. Latviešu valodas leksikā Anotacija   PDF
Ojārs Bušs
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Bazelio glosos prūsas ir Prahos baltai Anotacija   PDF
Ilja Lemeškin
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Bazelio pėdsakas tarpdisciplininių tyrimų fone: rašysenos ekspertizė Anotacija   PDF
Diego Ardoino
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Báltų akademija Vilniaus universitete Anotacija   PDF
Sandra Gaigalaitė, Ernesta Kazakėnaitė, Agnė Zujevaitė
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Beiträge zur Bestimmung der baltischen Westgrenze Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Bemerkungen zur grammatischen Entlehnung in den baltischen Sprachen Anotacija   PDF
Bohumil Vykypěl
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Bendratis lietuvių kaip antrojoje kalboje Anotacija   PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Bendrieji rytų baltų Cē̆m (lem̃tilèmt) tipo veiksmažodžiai tarp kitų Cē̆R tipo veiksmažodžių Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
2005: 6 priedas Bendrieji rytų baltų kalbų gérti, gẽria, gė́rė dzer̂t, dzer̦u, dzêru tipo veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Bendrieji rytų baltų kalbų kélti, kẽlia, kė́lėcel̂t, ceļu, cêlu tipo veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalga Anotacija   PDF
Gintarė Judžentytė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Bendroji lietuvių kalbos vedybų giminystės leksikos charakteristika Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Birgit Anette Olsen, Jens Elmegård Rasmussen (eds.), The Sound of Indo-European: Phonetics, phonemics, and morphophonemics Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Latviešu literārās valodas vēstures pētījumi Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Bernfried Schlerath Anotacija   PDF
Elvyra Julija Bukevičiūtė
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija / Bibliography Anotacija   PDF
- -
 
451 - 500 iš 2126 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045