T. 45, Nr. 1 (2010)

Turinys

Redaktoriaus žodis

Jonas Kazlauskas PDF
  5-7

Straipsniai

Kai kurie teoriniai morfologinės akcentologijos koncepcijos aspektai PDF
Vytautas Rinkevičius 9-43
Apie f ǁ p, ch ǁ k ir h ǁ Ø pakaitas PDF
Zigmas Zinkevičius 44
The East Baltic *-ā stem locatives PDF
William R. Schmalstieg 45-48
Bemerkungen zur grammatischen Entlehnung in den baltischen Sprachen PDF
Bohumil Vykypěl 49-54
Rytinių šiaurės žemaičių fonologinė sistema: mitai ir tikrovė PDF
Lina Murinienė 55-63
Apie metatezę PDF
Zigmas Zinkevičius 64
1605 m. Katekizmo aiškinamieji sakiniai PDF
Artūras Judžentis 62-80
Lithuanian žinóti ‘to know’ PDF
Frederik Kortlandt 81-84
Balto-Slavic *u̯epri̯o- "boar" PDF
Václav Blažek 85-94
Dėl kankorėžių pavadinimų kilmės PDF
Saulius Ambrazas 95-104
Dar dėl Kárvaičių vardo kilmės PDF
Saulius Ambrazas 105-118
Erstlinge Lettischen Drucks – Kristofora Fīrekera rakstība iespiestā veidā PDF
Pēteris Vanags 119-128
Zu einigen Perspektiven der weiteren Erforschung des Altpreussischen PDF
Rainer Eckert 129-135
Žodžių perdirbinėjimas dėl galūnės trumpinimo ir jos priebalsių suduslinimo PDF
Zigmas Zinkevičius 136
A comment on the absence of in Prussian PDF
Letas Palmaitis 137-138

Recenzijos

Albertas Rosinas, Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra: sinchronija ir diachronija PDF
William R. Schmalstieg 139-145
Zigmas Zinkevičius, Lietuvių asmenvardžiai PDF
Daiva Sinkevičiūtė 145-151

Informacija

Baltistų konferencija Poznanėje PDF
Auksė Razanovaitė 153-154
Baltistų konferencija Švedijoje PDF
Bonifacas Stundžia 154-156
Šeštoji baltų ir slavų akcentologų konferencija PDF
Bonifacas Stundžia 156-157

Nurodymai autoriams

Nurodymai autoriams PDF
  158-165


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045