Zu einigen Perspektiven der weiteren Erforschung des Altpreussischen

Rainer Eckert

Anotacija


DĖL KAI KURIŲ TOLIMESNIO PRŪSŲ KALBOS TYRIMO PERSPEKTYVŲ

Santrauka

2010 m. balandžio 3 d. vykusioje 107-ojoje Berlyno baltistų ratelio konferencijoje, kurioje prof. P. U. Dinis perskaitė pranešimą apie M. Liuterio mažojo katekizmo vertimus į senąsias prūsų, lietuvių ir latvių kalbas, įvyko diskusija dėl kai kurių prūsistikos perspektyvų. Buvo kalbama apie naują jau žinomų prūsų kalbos faktų interpretaciją lyginant prūsiškus vertimus su vertimais į senąją lietuvių ir ypač senąją latvių kalbą ir tuo pat metu atsižvelgiant į ankstyvosios naujosios vokiečių aukštaičių, lotynų bei graikų kalbų duomenis (Dinis šiuo požiūriu nagrinėjo pr. Deiwa engraudīs – ankst. n. v. a. leyder; pr. kantou ſen brendekermnen poſſei – ankst. n. v. a. wenn du Schwanger wirſt). Be to, Dinis atkreipė dėmesį ir į „vėlyvosios prūsų kalbos“ išteklius.

Ta proga buvo taip pat pastebėta, kad naujos medžiagos šiuo metu ir artimiausioje ateityje visų pirma teiks prūsiški vardai ordino dokumentuose ir kituose rašytiniuose šaltiniuose. Perspektyvus yra ir tikrinės bei bendrinės prūsų kalbos leksikos dūrinių sintagminio, taip pat su juo susijusio frazeologinio, aspekto tyrimas.

Aptartas buvo ir naujas XIX a. prūsistikos radinys – E. Havlovos išleisti Antono Matzenauerio (1823–1893) „Prūsų kalbos tyrimai“ (Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache) – taip pat V. Toporovo prūsų kalbos tezauro dalies, likusios nepaskelbtõs po autoriaus mirties, prieinamumo visuomenei svarba.


DOI: 10.15388/baltistica.45.1.1072

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.